Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych

Dostawa 2 szt. rejestratorów EKG dla Pracowni EKG.

Oznaczenie sprawy: 06/2024

Termin składania ofert: 27.05.2024 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 06_2024

Załącznik Nr 1A do Zaproszenia 06_2024

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 06_2024

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 06_2024

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia projekt umowy 06_2024

Pytania 06_2024

Dostawa 2 szt. rejestratorów EKG dla Pracowni EKG.

Oznaczenie sprawy: 05/2024

Termin składania ofert: 10.05.2024 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 05_2024

Załącznik Nr 1A do Zaproszenia 05_2024

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 05_2024

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 05_2024

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia projekt umowy 05_2024

Zmiana terminu składania ofert: 15.05.2024 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00

Pytania 05_2024

Pytania 05_2024 II

Załącznik Nr 1A do Zaproszenia 05_2024 po zmianie

Unieważnienie 05_2024

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek wraz z obsługą serwisową.

Oznaczenie sprawy: 04/2023

Termin składania ofert: 23.08.2023 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 04_2023

Załącznik Nr 1A do Zaproszenia 04_2023

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 04_2023

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 04_2023

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia projekt umowy 04_2023

Zbiorcze zestawienie ofert 04_2023

Zawiadomienie o wyborze oferty 04_2023

Skip to content