Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Dyżurka pielęgniarska

Pod tym nr telefonu pacjent może uzyskać wszelkie informację, który lekarz przyjmuje w danym dniu, poprosić o kontakt telefoniczny z lekarzem.

Świadczenia POZ poza godzinami pracy Ośrodków dla pacjentów zamieszkałych na terenie Powiatu są realizowane w Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Zdrowotnej Izby Przyjęć Szpitala w Proszowicach. Z usług Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Zdrowotnej mogą również korzystać pacjenci, którzy w danej chwili znaleźli się na terenie Powiatu a stan ich zdrowia wymaga pomocy medycznej.

Od poniedziałku do piątku w godz. od godz. 18:00 do 8:00 dnia następnego.

W soboty niedziele, święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8:00 do 8:00 dnia następnego.

W ramach opieki całodobowej pacjent może korzystać z pomocy lekarza internisty, chirurga, pielęgniarki w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia, nagłych zachorowaniach, kontynuacji leczenia.

W wyznaczonych godzinach tj.

Od poniedziałku do piątku od godz.18:00 do 22:00

W soboty, niedziele, święta w dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8:00 do 12:00 i od godz.18:00 do 22:00 Ambulatorium opieki całodobowej udziela pomocy pediatrycznej.

Jeśli stan zdrowia dziecka jest ciężki pomoc udzielana jest całodobowo.

Ze względu na stan zdrowia pacjenta, który nie może samodzielnie przyjść na wizytę, jest możliwość wizyty domowej, w razie śmierci pacjenta w domu poza godz. pracy POZ, lekarz Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Zdrowotnej na wezwanie rodziny stwierdza zgon.

Wizytę domową lekarza, wizytę pielęgniarki do wykonania zastrzyku jako kontynuację leczenia w dni wolne od pracy, wezwanie do stwierdzenia zgonu należy zgłaszać:

Pod nr telefonu 12 386 52 33

Czas oczekiwania może wynieść do 4 godz.

Ambulatorium opieki całodobowej udziela pomocy doraźnej, nie zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych.

Skip to content