Laboratorium Analityczne

Kierownik
mgr Urszula Ptak specjalista analityki medycznej

PUNKT POBORU

Punkt pobrania krwi znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala.

Godziny funkcjonowania Punktu pobrań:
Poniedziałek – Piątek
godz. 7.30 – 14.00

Rejestracja do Punktu pobrań:
Poniedziałek – Piątek
godz. 7.30 – 13.30

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Informacje związane z przygotowaniem pacjenta i wykonywaniem badań można uzyskać pod numerem telefonu 12 386 51 29 lub 12 386 51 46.

Prosimy pacjentów aby przed planowaną wizytą skontaktowali się z personelem Centralnego Laboratorium, celem uzyskać informację o sposobie przygotowania się do badania, jeśli nie otrzymali Państwo takiej informacji od lekarza kierującego.
Należyte przygotowanie do badania „zaoszczędzi” Państwa czas i pieniądze.

Informacja o badaniach bakteriologicznych i sposobie przygotowania pacjenta pod numerem telefonu 12 386 52 02.

ODBIÓR WYNIKÓW

Odbiór wyników w rejestracji punktu pobrań:
Poniedziałek – piątek
godz. 7.30 – 12.00 oraz 13.00 – 14.00.

Wyniki badań wykonywanych odpłatnie pacjent ma prawo odebrać osobiście lub przez osobę drugą na podstawie stosownego upoważnienia.

Wyniki badań pozostałych pacjentów w wersji elektronicznej lub papierowej są przekazywane do lekarza wystawiającego skierowanie.

Pacjent ma prawo za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem otrzymać kopię wyników badań. 

Pacjent ma możliwość sprawdzenia wyników on-line. Podczas rejestracji pacjent winien wyrazić chęć skorzystania z elektronicznego dostępu do badań – otrzyma wówczas pisemną instrukcję postępowania.

Informację odnośnie tego czy wynik badania jest już gotowy można uzyskać pod nr 12 386 51 46.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

W skład  Laboratorium  Analitycznego wchodzą następujące pracownie:

  • Pracownia Analityki Ogólnej
  • Pracownia Hematologii i Koagulologii
  • Pracownia Biochemii
  • Pracownia Immunologii
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
  • Pracownia Bakteriologiczna

Laboratorium Analityczne zajmuje się wykonywaniem badań dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych na podstawie skierowania wydanego przez lekarza oddziału, na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej, znajdującej się w strukturze Szpitala, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej będącej w strukturach Szpitala. Z usług Laboratorium Analitycznego mogą korzystać bezpłatnie pacjenci na podstawie skierowania lekarza innego podmiotu, jeśli podmiot wystawiający skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie centralnego laboratorium.

Pacjent ma możliwości wykonania badań odpłatnie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu. Istnieje możliwość płatności kartą.

W Laboratorium Analitycznym wykonywane są miedzy innymi badania:
morfologii, rozmazów krwi obwodowej, biochemiczne, hormonalne, ogólne moczu, kału, markerów nowotworowych, zakresu zakażeń, diagnostyki sepsy, grupy krwi dla dorosłych i noworodków, próby zgodności krwi oraz badania alergenów pokarmowych i wziewnych.

Laboratorium Analityczne jest wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, umożliwiający wykonywanie badań z zakresu analityki, biochemii, immunochemii, mikrobiologii, alergologii.

Badania w Laboratorium wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami przez wykwalifikowany zespół diagnostów i techników.

Laboratorium bierze udział w krajowych i międzynarodowych programach kontroli jakości badań uzyskując stosowne certyfikaty.

Skip to content