Regulamin Organizacji

Zarządzenie nr 21/2024 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach z dnia 29 kwietnia 2024 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym SPZOZ w Proszowicach

Zarządzenie nr 90/2023 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach z dnia 11 grudnia 2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Proszowicach

Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Proszowicach


Skip to content