Komisja etyki

SP ZOZ Proszowice

Komisja etyki

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach wprowadziła zarządzeniem nr 20/2023 z dnia 01.03.2023r. Kodeks Etyki Pracowników, który wyznacza zasady i wartości etyczne wyrażające standardy postępowania Pracowników na rzecz wypełniania misji Szpitala i realizacji jego celów.

 

Komisja etyki jest powołana do rozwiązywania problemów etycznych, które w szczególności mogą zaistnieć w Szpitalu takich jak:

 

 • Relacje między Pracownikami,
 • Relacje między Dyrekcją Szpitala a Pracownikami,
 • Relacje między personelem szpitala a pacjentami i ich rodzinami,
 • Przyjmowanie korzyści materialnych w związku z wykonywaną pracą,
 • Zaniechanie resuscytacji w przypadku stanów terminalnych,
 • Problemy związane z badaniami klinicznymi,
 • Problemy związane ze stosowaniem receptariusza szpitalnego mogącego zawęzić farmakoterapię,
 • Problemy związane z odstąpieniem od uporczywej terapii,
 • Ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej,
 • Kontakty przedstawicieli firm z personelem szpitala,
 • Problemy z ochroną danych osobowych.

 

Problemy dotyczące zagadnień etycznych nurtujące pacjentów, i ich rodziny oraz Pracowników można zgłaszać na piśmie do Zespołu ds. rozwiązywania zagadnień etycznych poprzez sekretariat Szpitala.

Skip to content