Statut

UCHWAŁA NR LXII/416/2023 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Skip to content