Bank Krwi

Kierownik Banku Krwi
mgr Urszula Ptak, specjalista analityki medycznej

Bank krwi nie zajmuje się pobieraniem krwi od dawców krwi.

Do zadań banku krwi należy:

  1. Zaopatrzeniem oddziałów szpitalnych w krew i jej składniki, oraz przechowywanie ich do czasu wydania na oddziały.
  2. Monitorowanie i zgłaszanie powikłań poprzetoczeniowych.
  3. Szkolenie personelu medycznego w zakresie przetaczania krwi i jej składników.
  4. Opracowanie i aktualizacja procedur gospodarki krwią i jej składników.
  5. Współpraca z Pracownią Serologii transfuzjologicznej Centralnego Laboratorium oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Skip to content