Antykorupcja

SP ZOZ Proszowice

Polityka antykorupcyjna

Wychodząc z inicjatywą przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Szpitalu oraz wpisując się w realizację przyjętej strategii antykorupcyjnej, Zarządzeniem nr 38/2023 z dnia 25.05.2023r. wdrożono procedurę antykorupcyjną, której celem jest przeciwdziałanie występowaniu zdarzeń potencjalnie korupcyjnych oraz korupcyjnych, a także ustanowienie mechanizmów zapewniających eliminację wszelkich zdarzeń o charakterze korupcyjnym.

 

Zgłaszanie nadużyć, w tym przypadków korupcji popełnionych przez pracowników SPZOZ w Proszowicach

 

Pacjenci, osoby postronne oraz podmioty współpracujące ze Szpitalem mają możliwość zgłoszenia zdarzenia w formie:
– pisemnej (dokument pisemny, e-mail)
– ustnej (osobiście, telefonicznie).

Adres korespondencyjny:
Dyrektor SPZOZ w Proszowicach
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice
z dopiskiem „do rąk własnych”

 

Informacja dotycząca procedury przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Szpitalu

 

Więcej informacji o przeciwdziałaniu korupcji można znaleźć na stronie: http://antykorupcja.gov.pl/

Skip to content