BLOK OPERACYJNY I CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Znajduje się w nowo dobudowanym budynku Szpitala, oddanym do użytku w styczniu 2011  roku, składa się z trzech klimatyzowanych  sal operacyjnych z pełnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną, z 4 – łóżkowej sali pooperacyjnej z pełnym wyposażeniem, zaplecza administracyjnego, magazynów na sprzęt.

W bloku operacyjnym są wykonywane wszystkie zabiegi operacyjne chirurgiczne, ginekologiczne, przy użyciu nowoczesnego sprzętu i aparatury.

Zabiegi operacyjne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Zabiegi operacyjne wykonywane są metodą klasyczną i laparoskopowo.

W bloku operacyjnym pracuje wykwalifikowana kadra lekarska i pielęgniarska.

Na parterze budynku bloku operacyjnego znajduje się sterylizatornia z wydzielonymi strefami:

Strefą brudną – przeznaczoną do przyjmowania materiałów, segregacji, mycia.

Strefą czystą – przeznaczoną do suszenia, kompletowania, pakietowania materiałów.

Strefą sterylną – przeznaczoną do rozładownia sterylizatorów, magazynowania materiałów i sprzętu sterylnego.

Centralna  sterylizatornia zabezpiecza potrzeby Szpitala w zakresie dezynfekcji, sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego i materiałów medycznych.

W centralnej sterylizatorni  pracuje wykwalifikowana kadra.