Pracownia Bakteriologiczna

Kierownik
mgr Urszula Ptak
specjalista analityki medycznej

INFORMACJE DLA PACJENTA

Pracownia bakteriologiczna znajduje się na parterze budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.

Godziny funkcjonowania Pracowni bakteriologicznej:
Poniedziałek – Piątek
7:00 – 14:35

Telefon kontaktowy 12 386 52 02 – pod tym nr telefonu można uzyskać wszelkich informacji związanych z wykonaniem badań bakteriologicznych jak należy się przygotować do badania, czy podmiot który wystawił skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem, ile kosztuje badanie.

Prosimy pacjentów aby przed planowaną wizytą w Pracowni skontaktowali się z personelem Pracowni, celem uzyskać informację o sposobie przygotowania się do badania, jeśli nie otrzymali Państwo takiej informacji od lekarza kierującego. Należyte przygotowanie do badania „zaoszczędzi” Państwa czas i pieniądze.

Wyniki badań wykonywanych odpłatnie pacjent ma prawo odebrać osobiście lub przez osobę drugą na podstawie stosownego upoważnienia.

Wyniki badań pozostałych pacjentów są przekazywane do lekarza wystawiającego skierowanie.

Pacjent ma prawo za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem otrzymać kopię wyników badań.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zajmuje się wykonywaniem badań mikrobiologicznych dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych na podstawie skierowania wydanego przez lekarza oddziału, na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej, znajdującej się w strukturze Szpitala, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej będącej w strukturach Szpitala. Z usług Pracowni Bakteriologicznej mogą korzystać bezpłatnie pacjenci na podstawie skierowania lekarza innego podmiotu, jeśli podmiot wystawiający skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pracowni.

Pacjent ma możliwości wykonania badań mikrobiologicznych odpłatnie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu.

W Pracowni wykonywane są badania:

  • Bakteriologiczne,
  • Parazytologiczne,
  • Mykologiczne,
  • Badanie skuteczności sterylizacji,
  • Serodiagnostyka.

Badania w pracowni wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.

Skip to content