Oferty Pracy

SP ZOZ Proszowice

Oferty Pracy

Oferty prosimy składać na adres:
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Telefon do kontaktu 12 386 52 13 lub 12 386 51 06
e-mail: kadry@spzoz.proszowice.pl

Skip to content