WIZYTA W PORADNI SPECJALISTYCZNEJ

Kto może wystawić skierowanie do lekarza specjalisty?

Pacjent ma dwie drogi uzyskania skierowania do lekarza specjalisty.

Pierwsza możliwość to otrzymanie skierowania od lekarza rodzinnego, czyli tzw. lekarza pierwszego kontaktu. Aby otrzymać skierowanie muszą istnieć wskazania zdrowotne do leczenia specjalistycznego, czyli lekarz musi uznać na podstawie badań i oceny stanu pacjenta, że leczenie powinno być kontynuowane przez specjalistę w wybranej dziedzinie.

Druga możliwość to otrzymanie skierowania po leczeniu na oddziale szpitalnym, jako kontynuacja dotychczasowego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. W tym przypadku dla zachowania ciągłości leczenia należy zgłosić się w ciągu 30 dni od wypisu ze szpitala do poradni specjalistycznej szpitala, w którym pacjent był leczony. Daje to możliwość kontynuowania leczenia w danym ośrodku, przez lekarzy z tego samego zespołu specjalistów (z rzeczonego oddziału) lub ich współpracowników.

Do kogo nie jest wymagane skierowanie?

Aktualnie nie trzeba mieć skierowania, by udać się na wizytę do:

 • ginekologa i położnika
 • onkologa
 • psychiatry
 • wenerologa.

Planowa wizyta u specjalisty

Ze skierowaniem do specjalisty można się udać do dowolnie wybranej poradni specjalistycznej, która podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Jeżeli nie jest możliwa wizyta u specjalisty w dniu zgłoszenia, pacjent zostaje wpisanym na listę oczekujących i otrzymuje informację o zaplanowanym terminie wizyty.

Badania i diagnostyka

Specjalista ma prawo skierować pacjenta na badania diagnostyczne potrzebne do rozpoznania i leczenia. Jednocześnie miejsce, gdzie mają zostać wykonane te badania, jest wskazane przez lekarza specjalistę, który wystawia skierowanie na badania. Wyjątkiem jest wykonywanie wybranych badań, które należą do grupy wysokokosztowych, takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy badania medycyny nuklearnej, które pacjent może wykonać w dowolnie wybranym przez siebie ośrodku mającym kontrakt z NFZ-em na te świadczenia.

Kolejki do specjalisty

Każda przychodnia ma obowiązek prowadzenia list kolejkowych. Często się zdarza, że w ośrodkach najbardziej znanych czy rozmieszczonych w dużych miastach tworzą się bardzo długie kolejki oczekujących, natomiast kilka ulic dalej lub w sąsiedniej miejscowości czas oczekiwania jest zdecydowanie krótszy. Ponieważ pacjent samodzielnie wybiera miejsce odbycia wizyty u specjalisty, może wziąć pod uwagę długość oczekiwania na wizytę. Informacje o czasie oczekiwania na wizyty i różnego typu zabiegi oraz badania specjalistyczne są dostępne w Internecie w Informatorze o Terminach Leczenia, który prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Co po wizycie u specjalisty?

Aby umówić się na następną wizytę, niepotrzebne jest kolejne skierowanie. Dopóki trwa leczenie, istnieją przyczyny, czyli utrzymują się objawy, lekarz kontroluje ich nasilenie, zmienność, by prowadzić działania diagnostyczne i lecznicze, ważność skierowania nie wygasa.

W razie gdy lekarz specjalista kieruje pacjenta do innego specjalisty lub do szpitala, powinien udostępnić potencjalnemu ośrodkowi wyniki dotychczas wykonanych badań potrzebnych do potwierdzenia rozpoznania.

Nie mogę przyjść na wizytę u specjalisty w wyznaczonym terminie, czy to znaczy, że wizyta przepadnie?

Niezgłoszenie się oznacza skreślenie z listy oczekujących, ale jeśli nastąpiło z powodu siły wyższej, nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od pacjenta można się starać o przywrócenie na listę. W tym celu trzeba złożyć wniosek (do 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia) z podaniem przyczyny opuszczenia terminu wizyty.

Lista rzeczy do przygotowania przed wizytą u lekarza specjalisty

 • Odnotowanie, jaka jest główna przyczyna wizyty.
 • Zrobienie listy pytań, które chce się zadać lekarzowi.
 • Zapisanie dolegliwości, jakie ostatnio wystąpiły (np. ból głowy, mięśni, omdlenia itp.), i w jakich sytuacjach pojawiały się lub nasilały.
 • Przygotowanie listy przyjmowanych leków wraz z dawkowaniem. Proszę nie pomijać leków bez recepty, takich jak Apap czy Ibuprom, oraz także uwzględnić preparaty ziołowe oraz suplementy diety.

Co zabrać ze sobą do lekarza specjalisty?

 • Dowód osobisty,
 • Aktualny dowód ubezpieczenia, w przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia przez system ogólnopolski eWUŚ,
 • Skierowanie do poradni specjalistycznej (kod skierowania bądź skierowanie papierowe),
 • Posiadane wyniki badań diagnostycznych (np. zdjęcia rentgenowskie, wyniki badań krwi, wyniki badań USG).
 • Na pierwszą wizytę prosimy także zabrać dotychczasową dokumentację medyczną.
 • Notatnik i długopis, aby zapisać zalecenia lekarza.
 • Przed wizytą należy zgłosić się do Rejestracji celem założenia dokumentacji medycznej, jeżeli jest to pierwsza wizyta w danej poradni i dokumentacja medyczna nie była wcześniej zakładana.

W czasie wizyty u lekarza?

 • Proszę zacząć od powiedzenia lekarzowi, jaka jest główna przyczyna wizyty u poradni.
 • Pacjent ma prawo nie wiedzieć, dlatego należy zadawać pytania wprost i rozmawiać otwarcie o swoich wątpliwościach ? to lekarz jest profesjonalistą,
 • Należy poinformować lekarza, jakie leki są przez pacjenta przyjmowane oraz na jakie jest się uczulonym,
 • Lekarz podczas wizyty omówi plan postępowania oraz wyznaczy termin kolejnej wizyty, jeżeli będzie ona konieczna.
 • Należy zanotować zalecenia lekarskie przekazane przez specjalistę,
 • W przypadku otrzymania skierowania na badania diagnostyczne, lekarz przekaże informację jak się do nich przygotować oraz gdzie je wykonać.

Po wizycie u lekarza?

 • W razie wskazań lekarskich należy umówić się na wizytę kontrolną w Rejestracji,
 • Należy stosować się do zaleceń lekarskich.

Informacja dotycząca przygotowania do pierwszej wizyty w poszczególnych poradniach oraz lista badań przed 1 wizytą