Szpitalny Serwis Informacyjny

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym - prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar

Powiadomienia SMS dla pacjentów – Justyna Miłek kierownik Przychodni Specjalistycznych w SPZOZ w Proszowicach

Program "Dobry posiłek w szpitalach" Naczelna Pielęgniarka mgr Bożena Knap

Dane statystyczne SPZOZ w Proszowicach

Wywiad ze Zbigniewem Torbusem Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Proszowicach

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SPZOZ w Proszowicach - dr n. med. Witold Mierniczek

ZOL dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie - mgr piel. Aleksandra Karbowniczek

Oddział Pulmonologii Szpitala w Proszowicach

Centralne Laboratorium - mgr Urszula Ptak

Kilka słów o Rodzinnym Centrum Zdrowia w Proszowicach - lek. med. Aleksandra Jastrzębska

Oddział Chirurgii Ogólnej – lek. med. Rafał Cygan

Informacja na temat stanu Szpitala w Proszowicach oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków

Otwarcie Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Skip to content