Szpitalny Serwis informacyjny

Powiadomienia SMS dla pacjentów – Justyna Miłek kierownik Przychodni Specjalistycznych w SPZOZ w Proszowicach
Program „Dobry Posiłek w Szpitalu” – Naczelna Pielęgniarka mgr Bożena Knap

Dane statystyczne SPZOZ w Proszowicach – Dyrektor Zbigniew Torbus

Wywiad z Dyrektorem SPZOZ w Proszowicach Zbigniewem Torbusem

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie – mgr piel. Aleksandra Karbowniczek

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SPZOZ w Proszowicach –
dr n. med. Witold Mierniczek

Centralne Laboratorium – mgr Urszula Ptak
Oddział Pulmonologii – dr n. med. Wojciech Skucha
Oddział Chirurgii Ogólnej – lek. med. Rafał Cygan
Kilka słów o Rodzinnym Centrum Zdrowia w Proszowicach

Otwarcie Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 26.04.2023

Informacja na temat stanu Szpitala w Proszowicach oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków luty 2023