Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Rejestracja do badań RTG, USG, TK:

Osobiście od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.25 do 16.00

Telefonicznie w godz. od 13:00 do 16.00

Koordynator Techników Medycznych
mgr inż. Natalia Gładysz

Inspektor Ochrony Radiologicznej
mgr inż. Natalia Gładysz

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej zajmuje się wykonywaniem badań RTG, USG i Tomografii Komputerowej dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych na podstawie skierowania wydanego przez lekarza oddziału, na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej, znajdującej się w strukturze Szpitala, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej będącej w strukturach Szpitala.
Z badania RTG mogą korzystać bezpłatnie pacjenci na podstawie skierowania lekarza innego podmiotu, jeśli podmiot wystawiający skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pracowni.

Pacjent ma możliwości wykonania badań RTG, USG i TK odpłatnie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu. W przypadku badań RTG jedynym warunkiem jest posiadanie skierowania.

Badania w CRiDO wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.

CRiDO jest wyposażona w nowe aparaty RTG , środki ochrony przed promieniowaniem oraz materiały pomocnicze.

REJESTRACJA DO BADAŃ RTG, USG, TK

Rejestracja do badań RTG, USG, TK:
– Osobiście od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.25 do 16.00

– Telefonicznie pod nr 12 386 51 49
w godz. od 13:00 do 16.00

12 386 51 49 – pod tym nr telefonu można uzyskać wszelkich informacji związanych z wykonaniem badań RTG, USG i TK – jak należy się przygotować do badania, czy podmiot który wystawił skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem, ile kosztuje badanie.

Prosimy pacjentów aby przed planowaną wizytą w Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej skontaktowali się z personelem Pracowni, celem uzyskać informację o sposobie przygotowania się do badania, jeśli nie otrzymali Państwo takiej informacji od lekarza kierującego.

Informacja dla Kobiet: jeśli jesteś w ciąży bądź podejrzewasz, że jesteś w ciąży prosimy o przekazanie

Należyte przygotowanie do badania „zaoszczędzi” Państwa czas i pieniądze.

Informację o wyniku i opisie badania można uzyskać pod nr 12 386 51 49 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 16:00.

PRACOWNIA RTG i TK

Badania ambulatoryjne w CRiDO można wykonywać od poniedziałku do piątku od godziny 7:25 do 16:00.

Badania dyżurowe w Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wykonywane są całodobowo.

Pacjenci bez skierowania na wykonanie badania RTG nie mogą korzystać z usług Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pacjent ma prawo za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem otrzymać kopię płytki i opisu badania.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko:  

PRACOWNIA USG

Lekarze pracujący w pracowni:

dr n. med. Marcin Graca
specjalista chirurgii ogólnej
kalifikacje do samodzielnego wykonywania badań ultrasonograficznych w zakresie ultrasonografii ogólnej

lek. med. Miłosz Rolirad
specjalista chirurgii ogólnej

Godziny pracy pracowni:
Poniedziałek, wtorek, środa w godz. 9:00-14:00

Skip to content