Polityka Jakości

SP ZOZ Proszowice

Polityka Jakości

Szpital  dąży do:

 

  • poprawy standardu oferowanych usług medycznych, doskonalenia organizacji pracy w celu zapewnienia świadczenia usług na optymalnym poziomie,
  • stworzenia przyjaznej atmosfery wokół pacjenta, zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostyczno-leczniczym,
  • poprawy warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala, modernizacji i rozwijania bazy terapeutyczno-diagnostycznej,
  • pełnej satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki.

 

Posiadane przez SP ZOZ w Proszowicach certyfikaty:

 

  1. Świadectwo wydane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
  2. Świadectwo wydane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
  3. Certyfikat „Bezpieczny Szpital to bezpieczny pacjent”, wydany w dniu 10 października 2023 r. w imieniu Rady Ekspertów – Przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali – dr Paweł Witt.
Skip to content