Zasady reklamy produktu

SP ZOZ Proszowice

Zasady reklamy produktu

Przedstawiciel medyczny lub handlowy w celu reklamy produktu leczniczego kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi może przebywać na terenie SP ZOZ w Proszowicach po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora.

Wniosek o wyrażenie zgody na spotkanie przedstawiciela medycznego lub handlowego w celu reklamy produktu leczniczego:

Wnioskodawca przesyła wypełniony wniosek:

 

  • pocztą na adres:
    SP ZOZ w Proszowicach
    ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

 

 

  • faxem na nr 12 386 14 00

Zarządzenie nr 46/2023 w sprawie możliwości zasad prowadzenia reklamy i promowania produktów leczniczych na terenie SP ZOZ w Proszowicach

Skip to content