Pracownia Endoskopii

Koordynator Pracowni:
dr n. med. Krzysztof Bucki
specjalista chirurgii ogólnej

REJESTRACJA DO BADAŃ

Pracownia Endoskopii czynna jest:
Wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 21:00

Rejestracja do badań kolonoskopia i gastroskopia bez znieczulenia:
Rejestracja Główna Szpitala – osobiście lub przez osoby upoważnione od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:30.
Telefonicznie pod numerem 12 386 52 31 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:30.

Rejestracja do badań w znieczuleniu ogólnym:

Skierowanie do Oddziału Chirurgii Ogólnej – rejestracja w Pracowni Endoskopowej

Skierowanie do Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem IOM- rejestracja w oddziale, II piętro.

Telefonicznie można uzyskać wszelkich informacji związanych z wykonaniem badań jak należy się przygotować do badania, jakie wyniki badań należy przynieść ze sobą, ile kosztuje badanie, czy jest wynik histopatologiczny.

PERSONEL

dr n. med. Krzysztof Bucki,
specjalista chirurgii ogólnej
certyfikat do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych w zakresie endoskopii diagnostycznej i operacyjnej przewodu pokarmowego, dyplom w zakresie wykonywania badan endoskopowych w zakresie kolonoskopii.

lek med. Piotr Bąk
specjalista chorób wewnętrznych
kursy z zakres: endoskopia przewodu pokarmowego i wykonywanie zabiegów z zakresu endoskopii diagnostycznej i operacyjnej przewodu pokarmowego.

Pielęgniarki asystujące:

mgr Roksana Duda
magister pielęgniarstwa
kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii

mgr Adriana Wójcik
magister pielęgniarstwa
kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii

mgr Małgorzata Bętkowska
magister pielęgniarstwa
kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii

mgr Katarzyna Machejek
magister pielęgniarstwa
kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii

mgr Iwona Czekalska
magister pielęgniarstwa
kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii

mgr Izabella Klimczyk – Nowak
magister pielęgniarstwa
kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zajmuje się wykonywaniem badań endoskopowych takich jak: gastroskopia, kolonoskopia dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych na podstawie skierowania wydanego przez lekarza oddziału, na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pracownia posiada podpisana umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Z usług Pracowni Endoskopowej mogą korzystać bezpłatnie pacjenci ze skierowaniem i wynikami badań. Jeden raz w miesiącu można wykonać badania w znieczuleniu, po spełnieniu wymagań tj. wykonaniu stosownych badań i braku przeciwwskazań do znieczulenia.

Pacjent ma możliwości wykonania badań w Pracowni Endoskopii odpłatnie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu.

Wyniki badań wykonywanych odpłatnie, wykonanych na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalistę innej placówki niż placówka będąca w strukturze Szpitala, pacjent ma prawo odebrać osobiście, lub przez osobę drugą na podstawie stosownego upoważnienia.

Badania w pracowni wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.

Wyniki badań pozostałych pacjentów są przekazywane do lekarza wystawiającego skierowanie.

Pacjent ma prawo za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem otrzymać kopię opisu badania i wyników histopatologicznych.

Skip to content