Stacja Pogotowia Ratunkowego

Telefon kontaktowy

Dzwoniąc o pomoc należy dzwonić pod nr 999 lub 112

Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego
mgr piel. Grzegorz Błaszkiewicz

Do zadań ratownictwa medycznego należy:

  • udzielanie bezzwłocznej pomocy osobom, które uległy wypadkom, urazom, nagłym zachorowaniom oraz nagłemu pogorszeniu stanu zdrowia z zagrożeniem życia,
  • organizowanie , pomoc w akcjach ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof innych zdarzeń masowych zgodnie z dyspozycją koordynatora wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego,
  • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi w ramach zintegrowanego systemu zabezpieczenia ratunkowego.

W ramach państwowego ratownictwa medycznego w strukturach Szpitala funkcjonują trzy karetki systemu:

Karetka S – specjalistyczna z pełnym wyposażeniem obsada 3 osobowa: lekarz, ratownik medyczny , ratownik- kierowca.
Miejsce stacjonowania ul. Kopernika 13 Proszowice
Karetka S funkcjonuje w systemie całodobowym.

Karetka P – podstawowa z pełnym wyposażeniem obsada 2 osobowa: ratownik – kierowca i ratownik.
Miejsce stacjonowania ul. Kopernika 13
Karetka P funkcjonuje w systemie 12- godzinnym od godz. 7:00 do 19:00.Proszowice.

Karetka P – podstawowa z pełnym wyposażeniem obsada 2 osobowa: ratownik – kierowca i ratownik.
Miejsce stacjonowania ul. Św. Królowej Jadwigi 2, Słomniki
Karetka P funkcjonuje w systemie całodobowym

Skip to content