Sprzedaż majątku trwałego

Sprzedaż środków trwałych

Przetarg ofertowy na sprzedaż używanych środków trwałych

Oznaczenie sprawy: 02/SŚT/2022

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Lista sprzętu

Załącznik nr 2 Regulamin przetargu

Załącznik nr 3 Formularz oferty

Załącznik nr 4 Projekt umowy

Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy

Skip to content