PROSEKTORIUM

Informacje dotyczące funkcjonowania Prosektorium można uzyskać pod nr telefonu 667 843 370

Zwłoki wydawane po godzinie 15 (po ustaleniu telefonicznym)

Prosektorium znajduje się w odrębnym budynku na terenie Szpitala.

Do zadań prosektorium należy:

  1. Transport osób zmarłych z pomieszczenia post morte do chłodni.
  2. Przechowywanie zwłok osób zmarłych w chłodni do czasu wydania ich osobom uprawnionym do pochówku.

Zwłoki osoby zmarłej w Szpitalu mogą być przechowywane w chłodni 72 godz. bezpłatnie.

Powyżej 72 godz. przechowywanie zwłok jest odpłatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu.