Oddział Wewnętrzny

Szpital w Proszowicach

Kierujący oddziałem:
lek. med. Przemysław Grudzień
specjalista chorób wewnętrznych specjalista kardiologii

Szpital w Proszowicach

p. o. Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr piel. Izabela Mykała
specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Sekretariat
Dyżurka lekarska
Dyżurka piel. odc. męski
Dyżurka pielęg. odc.kobiecy
Pracownia EKG, Holter, ECHO serca
Kierujący Oddziałem:
Pielęgniarka Oddziałowa

Oddział zlokalizowany jest na  II piętrze budynku głównego Szpitala. Zapewniamy opiekę diagnostyczną  i terapeutyczną w zakresie chorób wewnętrznych szczególnie w zakresie leczenie: chorób układu krążenia (choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca), cukrzycy, chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego.

W Oddziale pracuje wykwalifikowana i  doświadczona  kadra: lekarska, pielęgniarska, można korzystać z porady dietetyczki, jest prowadzona rehabilitacja pacjentów. Personel stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach, sympozjach.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi  standardami medycznymi.

W Oddziale funkcjonuje Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej; wykonujemy badania: Echo serca, EKG metodą Holtera, pomiar ciśnienia tętniczego krwi  metodą Holtera, próby wysiłkowej na bieżni. Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej w ramach której  wykonujemy badania:  RTG, TK, USG w tym badania przepływów żylnych, diagnostyki endoskopowej wykonując badania: gastroskopii, kolonoskopii, również w znieczuleniu ogólnym pacjentom wymagającym takiego znieczulenia w trudnych przypadkach. Prowadzimy  kompleksową diagnostykę laboratoryjną  w tym  mikrobiologiczną. Oddział świadczy usługi dla pozostałych Oddziałów szpitalnych, a także dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci Oddziału  w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej i urazowej, neurologii, anestezjologii, laryngologii, okulistyki, urologii, pulmonologii, reumatologii, ginekologii, psychiatrii oraz dermatologii.

Całodobowo Oddział współpracuje z Kliniką Kardiologii i Kardiochirurgii w Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Oddział uczestniczy także w programie pilotażowym Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Oddział posiada akredytację na kształcenie i specjalizację lekarzy w zakresie Chorób Wewnętrznych.

W roku 2022 Oddział Wewnętrzny hospitalizował 957 pacjentów.

Skip to content