ODDZIAŁ NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYMBudynek Główny

parter

Sekretariat
tel. 12 386 51 74
Dyżurka lekarska
tel. 12 386 51 63
Dyżurka pielęgniarska
tel. 12 386 51 63

Nasz zespół:

Kierujący Oddziałem:
prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska – Bar  


p.o. Pielęgniarki Oddziałowej:
mgr piel. Katarzyna Kluzek
specjalista pielęgniarstwa internistycznego


Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym zapewnia opiekę diagnostyczną i terapeutyczną w pełnym  zakresie rozpoznań chorób neurologicznych. W Oddziale leczeni są chorzy z udarami niedokrwiennymi i krwotocznymi mózgu (Oddział posiada kontrakt leczenia trombolizą) oraz innymi chorobami neurologicznymi jak np. choroby zwyrodnieniowe mózgu, padaczka, choroby nowotworowe układu nerwowego, stwardnienie rozsiane, zespół bólowy kręgosłupa, choroby nerwowo-mięśniowe.

Oddział  Neurologii z Pododdziałem Udarowym specjalizuje się w leczeniu chorób neurorozwojowych OUN szczególnie z zakresu otępienia, chorób z zaburzeniami ruchu (monement disorders) przyjmując pacjentów z całej Polski w celach diagnostycznych i terapeutycznych. W Oddziale prowadzona jest diagnostyka różnicowa zespołów parkinsonowskich, dystonii, pląsawic, ataksji rdzeniowo-móżdżkowych, stwardzienia zanikowego bocznego. W chorobach genetycznie uwarunkowanych np. pląsawica Huntigtona SCA diagnostyka poszerzana jest o badania genetyczne.

W Oddziale prowadzi się leczenie terapiami infuzyjnymi zaawansowanej choroby Parkinsona duodopą oraz apomorfiną ramach programu terapeutycznego NFZ B90.

Ponadto w Oddziale Neurologii jak również w Poradni Neurologicznej przeprowadzane jest leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy toksyną botulinową w ramach programu NFZ.

W Poradni przy Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym realizowany jest program terapeutyczny NFZ leczenie toksyną botulinową:

  • program spastyczności poudarowej kończyny górnej i dolnej (B57)
  • program profilaktycznego leczenia chorych na migrenę przewlekłą (B133)
  • program leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy(B28).
 
Lekarze realizujący program lekowy NFZ leczenia toksyną botulinową:
 
Prof. dr hab. n. Med. Monika Rudzińska- Bar
dr n. med. Magdalena Wójcik- Pędziwiatr
lek. Med. Beata Grzebieniak- Milazzo
 

Na terenie Oddziału prowadzona jest także rehabilitacja pacjentów. rehabilitacja odbywa się w współpracy z Centrum Fizjoterapii tut. Szpitala

W Oddziale sale są dwu i czteroosobowe, każda z sal wyposażona jest we własny węzeł sanitarny, dostęp do tlenu, próżni i telewizor. W dwóch salach Intensywnej Opieki Medycznej łącznie jest 8 monitorowanych łóżek (3+5).

Na terenie Oddziału funkcjonują dwie niezależne pracownie EEG oraz Video EEG, Pracownia EMG (wykonująca także badania potencjałów wywołanych wzrokowych, słuchowych i somatosensorycznych), Pracownia USG oraz Pracownia Posturografii.

Oddział  Neurologii w Pododdziałem Udarowym współpracuje z innymi Pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie  poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy pełny zakres badań  RTG, TK,  angio-TK,  badań USG, ECHO serca, USG tętnic i przepływów żylnych, bronchoskopii itd. Szpital posiada dostępność do badań MR.

W Szpitalu prowadzona jest kompleksowa diagnostyka laboratoryjna  w tym  mikrobiologiczna na bazie własnego laboratorium.

Oddział  Neurologii z Pododdziałem Udarowym świadczy usługi dla pozostałych Oddziałów szpitalnych, a w ramach Poradni Neurologicznej  także dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci Oddziału  w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii,chirurgii naczyniowej, ortopedii, anestezjologii, laryngologii, onkologii, urologii, pulmonologii, reumatologii, okulistyki, psychiatrii, lekarza chorób zakaźnych.

W Oddziale pracuje doświadczona kadra: lekarska, pielęgniarska, fizjoterapeuci, neurologopeda, neuropsycholog.

W tut. Oddziale od 3 lat prowadzone są zajęcia dydaktyczne z neurologii dla studentów Wydziału Lekarskiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w języku polskim i angielskim. Oddział Kliniczny prowadzi pełny zakres dydaktyki z neurologii (w wymiarze 100 godzin/studenta) przez okres 3 miesięcy rocznie dla około 100 studentów rocznie.

W roku 2022 Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym hospitalizował 645 pacjentów.