Oddział Dziecięcy

Ordynator Oddziału:
lek. med. Maria Kościelniak
specjalista pediatrii

Szpital w Proszowicach

p. o. Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr piel. Katarzyna Drzyzga
Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
Specjalista Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Lekarze pracujący w Oddziale:

lek. med. Małgorzata Karbowniczek- Jucha
specjalista pediatrii

lek. med. Agnieszka Morańda
alergolog, specjalista pediatrii

lek. med. Weronika Łapczyńska – Lidwin
w trakcie specjalizacji z pediatrii

Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Alergologii zlokalizowany jest na I pietrze budynku głównego Szpitala. Jest to oddział z wyznaczoną strefą biegunkową, co umożliwia skuteczną izolację małych pacjentów.

Oddział zajmuje diagnostyką i leczeniem pacjentów od 1 miesiąca do 18 roku życia. Hospitalizowane są dzieci przyjmowane z powodu nagłych zachorowań (stały 24 godzinny ostry dyżur) oraz w celu planowej diagnostyki.

Dzieci mogą korzystać ze świetlicy wyposażonej w TV.

Istnieje możliwość całodobowego przebywania dziecka z rodzicem.

Zakres udzielanych świadczeń:

 1. Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Alergologii udziela świadczeń w zakresie:
 • kompleksowej diagnostyki i terapii infekcyjnych chorób wieku dziecięcego,
 • postępowania diagnostycznego, leczniczego i rehabilitacyjnego ostrych i przewlekłych schorzeń wieku dziecięcego takich jak:
  • chorób górnych i dolnych dróg oddechowych,
  • chorób alergicznych,
  • chorób przewodu pokarmowego,
  • ostrych nieżytów żołądkowo-jelitowych
  • schorzeń układu moczowego,
  • chorób układu krążenia,
  • chorób skóry,
  • chorób układu wewnątrzwydzielniczego.

     2. W zakres prowadzonej diagnostyki wyżej wymienionych schorzeń wchodzą:

 • diagnostyka obrazowa w tym rtg, tomogram klatki piersiowej, badania kontrastowe, badania ultrasonograficzne, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny.
 • badania czynnościowe płuc z oceną oporów oddechowych dzieci,
 • układu nerwowego (m. in. badania obrazowe, EEG )
 • układu krążenia (m. in. ekg, Holter EKG, Holter RR)
 • diagnostyka laboratoryjna, w tym endokrynologiczne testy czynnościowe,
 • kompletna diagnostyka bakteriologiczna,  serologiczna, mykologiczna, wirusologiczna,
 • diagnostyka alergologiczna.

Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki obrazowej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG, Echo serca, EKG, wykonujemy badania endoskopowe przewodu pokarmowego u dzieci starszych. Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym mikrobiologiczną. Pacjenci Oddziału w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii dziecięcej, neurologii, anestezjologii, laryngologii, okulistyki, pulmonologii, ginekologii, dermatologii, psychiatrii.

Całodobowo Oddział współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.

Oddział posiada akredytację na kształcenie i specjalizację lekarzy w zakresie Pediatrii – dla 2 osób.

W roku 2022 Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Alergologii hospitalizował 1122 pacjentów.

Przyjęcie do Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Alergologii i Pulmonologii

Skip to content