Oddział Pulmonologiczno-Internistyczny

Szpital w Proszowicach

Kierujący Oddziałem:
dr n. med. Wojciech Skucha
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista chorób płuc

Szpital w Proszowicach

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr piel. Edyta Kowalska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Oddział znajduje się w odrębnym,  parterowym budynku na terenie Szpitala.

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie:

– astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zapalenia płuc i oskrzeli, zatorowości płucnej, niewydolności oddechowej, obturacyjnego bezdechu sennego i innych rzadszych schorzeń płuc i oskrzeli mi. włóknienia płuc. Diagnozujemy pacjentów z nowotworami płuc, gruźlicy płuc i innych narządów.
W oparciu o własną bazę diagnostyczną w Oddziale  wykonywane są badania bronchofiberoskopii, w tym bronchofiberoskopii autofluoroscencyjnej, spirometrii, bodypletyzmografii, EKG, USG, polisomnografii, gazometrii tętniczej, alergologicznych testów skórnych.

Prowadzimy kwalifikację do: domowego leczenia tlenem (DLT), brachyterapii przy użyciu bronchoskopu fluoroscencyjnego, nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w warunkach domowych.

W Oddziale pracuje doświadczona kadra: lekarska, pielęgniarska, można korzystać z porady dietetyczki, jest prowadzona rehabilitacja pacjentów.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami medycznymi.

Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie  poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki  obrazowej wykonujemy badania  RTG, TK, badań USG w poszerzonym  zakresie, diagnostyki endoskopowej wykonując badania gastroskopii, kolonoskopii, również w znieczuleniu ogólnym pacjentom wymagającym takiego znieczulenia  w trudnych przypadkach medycznych. Prowadzimy  kompleksową diagnostykę laboratoryjną  w tym  mikrobiologiczną. Wykonujemy  badania  bakteriologiczne  w kierunku gruźlicy płuc, z wykorzystaniem  metod genetycznych co skraca czas oczekiwania na wynik. Oddział świadczy usługi dla pozostałych Oddziałów szpitalnych, a także dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci Oddziału  w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii, neurologii, anestezjologii, laryngologii, okulistyki, urologii, reumatologii, ginekologii, psychiatrii, diabetologii i dermatologii.

Całodobowo Oddział współpracuje ze Szpitalem Jana Pawła II w Krakowie – Oddział Torakochirurgii, Kliniką Pulmonologii w Krakowie, jednostkami onkologicznymi w Krakowie i Tarnowie.

Oddział posiada akredytację na kształcenie i specjalizację lekarzy w zakresie Chorób Płuc.

Nasz oddział wyposażony jest w profesjonalny sprzęt m.in.  EBUS – aparat do wykonywania przezoskrzelowej biopsji pod kontrolą USG, a także stanowiska do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc. Dalsza kontynuacja programów profilaktycznych mających na celu zmniejszenie zachorowalności  na choroby układu oddechowego.

W roku 2022 Oddział hospitalizował 1189 pacjentów.

Skip to content