Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital w Proszowicach

Kierujący Oddziałem
Lek. med. Agata Pilszak
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Szpital w Proszowicach

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej:
Maria Adamczyk,
specjalista pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii hospitalizowani są chorzy z powodu niewydolności krążenia, niewydolności oddechowej, urazów wielonarządowych i czaszkowo-mózgowych, wstrząsów, zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, obrzęku płuc, pacjenci po wypadkach. Lekarze anestezjolodzy wykonują zabiegi założenia portów naczyniowych. Pacjenci Oddziału  w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii, neurologii, laryngologii, okulistyki, urologii, pulmonologii, psychiatrii.

Oddział dysponuje łóżkami wyposażonymi w sprzęt monitorujący i wspomagający parametry życiowe pacjentów. Każde stanowisko posiada pełne oprzyrządowanie oraz możliwość prowadzenia ciągłego oczyszczania krwi (sztuczna nerka), pomiarów hemodynamicznych. Sprzęt medyczny, który jest na wyposażeniu Oddziału pozwala na monitorowanie licznych funkcji życiowych pacjentów.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. W terapii pacjentów stosujemy nowoczesne metody i leki.  

Po za oddziałem zespół anestezjologiczny prowadzi znieczulenia pacjentów do zabiegów operacyjnych (Blok Operacyjny, Pracownia Endoskopii), zabezpiecza pacjentów po zabiegach leczeniem przeciwbólowym, wykonuje kwalifikacje pacjentów po zabiegów, zabezpiecza reanimacje w całym szpitalu oraz konsultuje chorych w stanach ciężkich zagrażających życiu.

Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie  poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania: RTG, TK, USG, diagnostyki endoskopowej wykonujemy badania: gastroskopii, kolonoskopii, bronchoskopii. Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym  mikrobiologiczną.

Całodobowo Oddział współpracuje ze Stacją dializ oraz Ośrodkami o wyższym stopniu referencyjności w Krakowie

W roku 2022 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii hospitalizował 192 pacjentów.

Szpital w Proszowicach
Skip to content