ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNYBudynek Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego
II piętro

Sekretariat
tel. 12 386 52 10
Dyżurka lekarska
tel. 12 386 52 11
Dyżurka pielęgniarska
tel. 12 386 51 60

Nasz zespół:

Kierujący Oddziałem:
lek. med. Zbigniew Jurek
specjalista chorób wewnętrznych i zakaźnych


p. o. Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr piel. Bożena Sędek
specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej


Oddział mieści na II piętrze w odrębnym budynku na terenie Szpitala, zgodnie z wymogami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu  chorób zakaźnych u ludzi. Sale na Oddziale są  dwu lub trzyosobowe z własnym węzłem sanitarnym.

Zapewniamy opiekę diagnostyczną i terapeutyczną w zakresie chorób zakaźnych, odzwierzęcych i pasożytniczych. Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie: zapaleń wątroby w tym leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby Typu B i C w ramach programów lekowych, ostrych i przewlekłych biegunek, chorób przenoszonych przez kleszcze, neuroinfekcji, stanów gorączkowych. 

W Oddziale pracuje doświadczona  kadra: lekarska, pielęgniarska, można korzystać z porady dietetyczki, jest prowadzona rehabilitacja pacjentów.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi  standardami medycznymi.

Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie  poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki  obrazowej, wykonujemy badania RTG, TK, badań USG w pełnym zakresie, diagnostyki endoskopowej wykonując badania gastroskopii, kolonoskopii, również w znieczuleniu ogólnym pacjentom wymagającym takiego znieczulenia  w trudnych przypadkach medycznych. Prowadzimy  kompleksową diagnostykę laboratoryjną  w tym  mikrobiologiczną. Oddział świadczy usługi dla pozostałych Oddziałów szpitalnych, a także dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci Oddziału  w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii, neurologii, anestezjologii, laryngologii, okulistyki, urologii, pulmonologii, reumatologii, ginekologii, psychiatrii i diabetologii.

Całodobowo Oddział współpracuje z  Oddziałem Klinicznym Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego Krakowie.

Oddział posiada akredytację na kształcenie i specjalizację lekarzy w zakresie Chorób Zakaźnych.

W roku 2022 Oddział Obserwacyjno-Zakaźny hospitalizował 470 pacjentów.