Oddział Chirurgii Ogólnej

Szpital w Proszowicach

Kierownik oddziału:
lek. med. Rafał Cygan
specjalista chirurgii ogólnej

Szpital w Proszowicach

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr piel. Edyta Stępień
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Oddział zlokalizowany jest na IV piętrze budynku głównego Szpitala. Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych z zakresu chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej, onkologicznej, laryngologii (operacje przegrody nosowej) oraz zabiegi urologiczne.

Zapewniamy opiekę diagnostyczną i terapeutyczną. Wykonujemy zabiegi operacyjne z ostrymi schorzeniami jamy brzusznej: zapalenie wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, niedrożności przewodu pokarmowego, perforacji żołądka, jelita i inne. Wykonujemy zabiegi operacyjne pacjentów ze schorzeniami przewodu pokarmowego metodą klasyczną i laparoskopowo. Wykonujemy również specjalistyczne zabiegi operacyjne  w zakresie: operacji tarczycy, żylaków kończyn dolnych, zabiegi proktologiczne,  zabiegi związane z  wykonaniem przetoki tętniczo – żylnej dla osób wymagających dializy. Zabiegi operacyjne wykonujemy  w nowocześnie wyposażonym Bloku Operacyjnym. Wykonujemy zabiegi chirurgii małoinwazyjnej, takie jak: polipektomia, mukozektomia i dysekcja endoskopowa, endoskopowe tamowanie krwawień z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, endoskopową ablację guza jelita grubego, oraz rekanalizację zwężeń nowotworowych, poszerzenie zwężeń górnego i dolnego odcinaka przewodu pokarmowego, endoskopowe odbarczanie i protezowanie dróg żółciowych, ednoskopowe leczenie kamicy przewodowej, endoskopowe założenie PEG, ligację  żylaków przełyku.

Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Endoskopii co daje możliwość kompleksowej diagnostyki przewodu pokarmowego (gastroskopia, duodenoskopia, kolonoskopia, sigmoidoskopia, rektoskopia, anoskopia). Wykonujemy badania górnego i  dolnego odcinka przewodu pokarmowego w znieczuleniu ogólnym u pacjentów wymagających takiego znieczulenia w trudnych diagnostycznie i terapeutycznie przypadkach. Wykonujemy zabiegi operacyjne u chorych  z potwierdzoną chorobą nowotworową w zakresie: tarczycy, żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, pęcherzyka żółciowego, przestrzeni zaotrzewnowej. Ściśle współpracujemy z Ośrodkami Onkologicznymi, Radio i Chemioterapii w ramach pakietu onkologicznego.

W Oddziale pracuje wykwalifikowany i doświadczony zespół zespól lekarzy i pielęgniarek, jest prowadzona również rehabilitacja pacjentów. Personel Oddziału stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, sympozjach i kongresach.  

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi  standardami medycznymi.

Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie  poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG, USG Doppler. Prowadzimy  kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym  mikrobiologiczną. Oddział świadczy usługi dla pozostałych Oddziałów szpitalnych, a także dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci Oddziału w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, neurologii, anestezjologii, laryngologii, okulistyki, urologii, pulmonologii, reumatologii, reumatologii, dermatologii, chirurgii naczyniowej, onkologii.

Całodobowo Oddział współpracuje z  Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.

Oddział świadczy usługi całodobowo, ściśle współpracuje z Ambulatorium Chirurgicznym Izby Przyjęć.

Oddział posiada akredytację na kształcenie i specjalizację lekarzy w zakresie Chirurgii Ogólnej.

W roku 2022 Oddział Chirurgii Ogólnej hospitalizował 2489 pacjentów.

Skip to content