Oddział nowy testowy

Kierujący Izbą Przyjęć:
dr n. med. Aleksandra Kamenczak
specjalista medycyny pracy
specjalista toksykologii klinicznej

Szpital w Proszowicach

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr piel. Agnieszka Pietras
specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Gabinet lekarski
Dyżurka pielęgniarska
Kierownik:
Pielęgniarka Oddziałowa

Izba Przyjęć mieści się na parterze budynku głównego Szpitala.

Do obowiązku Izby Przyjęć należy:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na przyjęciu, wstępnej diagnostyce, leczeniu pacjentów w stanach nagłych zachorowań, zatruć oraz urazów u dorosłych i dzieci przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszających się samodzielnie.
  • zabezpieczenie medyczne pacjentów oraz organizacja transportu do innych podmiotów leczniczych w razie konieczności leczenia specjalistycznego w Ośrodkach o wyższym stopniu referencji.
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w wypadkach,
  • przyjęcie pacjenta do Szpitala, wykonanie wstępnych badań, założenie dokumentacji medycznej,
  • udzielanie porad ambulatoryjnych pacjentom nie wymagającym hospitalizacji w następujących ambulatoriach: internistycznym, chirurgicznym, pediatrycznym, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Izba Przyjęć funkcjonuje w systemie 24 godzinnym w zakresie ambulatorium internistycznego. W zakresie ambulatorium chirurgicznego w dni robocze od godz. 15:00, w dni wolne od pracy całodobowo.

W godzinach pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej tzw. Ośrodków Zdrowia, Izba Przyjęć nie udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, chyba, że stan zdrowia pacjenta zagraża życiu.

Lekarze Izby współpracują z pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, TK, badań USG w tym badań naczyniowych, diagnostyki endoskopowej w razie krwawienia z przewodu pokarmowego. Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym mikrobiologiczną. Pacjenci Izby Przyjęć w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii, neurologii, anestezjologii, laryngologii, okulistyki, urologii, pulmonologii, ginekologii, psychiatrii, chorób zakaźnych, pediatrii .

Jeśli pacjent przychodzący do Izby Przyjęć wymaga całkowitej diagnostyki, nie posiada wyników badań, czas pobytu pacjenta w Izbie Przyjęć może wynieś nawet do kilku godzin.

Pacjenci w stanach zagrożenia życia są przyjmowani bez czasu oczekiwania.

Całodobowo Izba Przyjęć współpracuje z Ośrodkami o wyższym stopniu referencji w Krakowie.

W Izbie Przyjęć pracuje doświadczona kadra: lekarska, pielęgniarska.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Skip to content