Dane statystyczne oraz sytuacja ekonomiczna SPZOZ w Proszowicach w latach 2022 i 2023

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach informuje, iż w dniu 20.06.2024 r. Rada Powiatu Proszowickiego podjęła uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe SPZOZ w Proszowicach za 2023 r.

Poniżej prezentacja przedstawiająca dane statystyczne oraz sytuację ekonomiczną SPZOZ w Proszowicach w 2022 i 2023 roku.

Skip to content