Jakie badania może zlecić lekarz POZ?

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • retikulocyty,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

Elektrolity + parametry wydolności nerek

 • sód,
 • potas,
 • wapń zjonizowany,
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • kwas moczowy.

Gospodarka żelazem, poziom witaminy B12 oraz kwasu foliowego

 • żelazo,
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
 • stężenie transferyny,
 • ferrytyna (w ramach budzetu powierzonego),
 • witamina B12 (w ramach budzetu powierzonego),
 • kwas foliowy (w ramach budzetu powierzonego).

Gospodarka węglowodanowa

 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą.

Gospodarka białkowa

 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina.

Parametr zapalny

 • białko C-reaktywne (CRP),
 • CRP – szybki test ilościowy (dzieci do ukończenia 6. roku życia) (w ramach budżetu powierzonego).

Profil lipidowy

 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG).

Ocena uszkodzenia mięśni

 • kinaza kreatynowa (CK).

Ocena wątroby, dróg żółciowych

 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP).

Ocena trzustki

 • amylaza.

RZS

 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • anty-CCP (w ramach budżetu powierzonego).

Czynniki związane z chorobami zakaźnymi

 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • antygen HBs-AgHBs,
 • VDRL,
 • przeciwciała anty-HCV (w ramach budżetu powierzonego).

Ocena tarczycy

 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • FT3,
 • FT4.

Ocena prostaty

 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity,
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP).

Ocena alergologiczna

 • immunoglobuliny E całkowite (IgE) (w ramach budżetu powierzonego),
 • immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 10-punktowych oznaczeń dotyczącym alergii (w ramach budżetu powierzonego):
  • wziewnych: leszczyna, olcha, brzoza, trawy, żyto, bylica, roztocza kurzu domowego, pies, kot, alternaria,
  • pokarmowych: mleko, jajko, pszenica, soja, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, owoce morza – skorupiaki, marchew, jabłko.

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
 • ilościowe oznaczanie białka,
 • ilościowe oznaczanie glukozy,
 • ilościowe oznaczanie wapnia,
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona – metodą immunochemiczną,
 • antygen H. pylori w kale (w ramach budżetu powierzonego).

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella,
 • strep-test (w ramach budżetu powierzonego).

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

Badanie ultrasonograficzne (USG):

 • USG tarczycy i przytarczyc,
 • USG ślinianek,
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
 • USG obwodowych węzłów chłonnych.

Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej:                                            
 • zdjęcie czaszki,
 • zdjęcie zatok,
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Tomografia komputerowa klatki piersiowej:

Po stwierdzeniu nieprawidłowości we wcześniej wykonanym badaniu RTG klatki piersiowej przy wskazaniach do pogłębienia diagnostyki.

Badanie endoskopowe (badania nieobciążające budżetu POZ):

 • kolonoskopia,
 • gastroskopia.

Test antygenowy SARS-CoV-2 (uzyskiwany z SDS) oraz SARS-CoV-2/grypy A+B/RSV:

Testowanie z wykorzystaniem szybkich testów antygenowych, w celu ewentualnego zróżnicowania postępowania terapeutycznego, należy rozważyć w grupach wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

Do grupy wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 należą:

 • stan immunosupresji (niezależnie od zaszczepienia),
 • osoby w wieku >80 lat, niezaszczepione lub u których czas od pełnego zaszczepienia wynosi >6 miesięcy,
 • osoby w wieku >70 lat, niezaszczepione lub u których czas od pełnego zaszczepienia wynosi >6 miesięcy, przy obecności jednego z następujących czynników ryzyka: choroba sercowo-naczyniowa w tym nieuregulowane nadciśnienie, choroba naczyń mózgowych, przewlekła niewydolność nerek, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca, otyłość, aktywna choroba nowotworowa,
 • osoby w wieku >60 lat, niezaszczepione lub u których czas od pełnego zaszczepienia wynosi >6 miesięcy, przy obecności dwóch lub więcej ww. czynników ryzyka.

Budżet powierzony opieki koordynowanej:

 • BNP (NT-pro-BNP),
 • albuminuria,
 • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu),
 • EKG wysiłkowe,
 • Holter EKG 24, 48, 72 godz.,
 • Holter RR 24 godz.,
 • USG Doppler tętnic szyjnych,
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych,
 • ECHO serca przezklatkowe,
 • spirometria,
 • spirometria z próbą rozkurczową,
 • badanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych.