Wzór deklaracji wyboru świadczeniodawcy oraz lekarza POZ

Wzór deklaracji wyboru świadczeniodawcy oraz pielęgniarki POZ

Wzór deklaracji wyboru świadczeniodawcy oraz położnej POZ

Wzór deklaracji wyboru świadczeniodawcy oraz lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wniosek o przekazanie karty uodpornienia

Zgoda na szczepienia

Zgoda na szczepienie od 6 do 18 roku życia w obecności opiekuna faktycznego

Brak zgody na szczepienie

Oświadczenie – własna szczepionka (szczepienia zalecane)

Oświadczenie – własna szczepionka

Zgoda na świad med bez szczepienia od 16 do 18 roku życia bez obecności opiekuna ustawowego bądź opiekuna faktycznego

Zgoda na wizytę dziecka z opiekunem faktycznym