ODDZIAŁ NEUROLOGII

p.o. Ordynatora:
prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska – Bar  
tel. 12 386 51 62

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej:
Agata Mazurek
spec. pielęgniarstwa pediatrycznego
tel. 12 386 51 63

Kontakt z Oddziałem:
tel. 12 386 5174 sekretariat
tel. 12 386 51 62 dyżurka lekarska
tel. 12 386 51 63 dyżurka pielęgniarska

Oddział zlokalizowany jest na parterze budynku głównego Szpitala. Oddział  dysponuje  20 łóżkami, w tym 2 monitorowane łóżka Intensywnej Opieki Medycznej. Zapewniamy opiekę diagnostyczną i terapeutyczną w zakresie chorób neurologicznych. W Oddziale leczeni są chorzy z zespołem bólowym kręgosłupa, ze schorzeniami kregosłupopochodnymi (rwa ramienna, kulszowa) ze stwardnieniem rozsianym, padaczką, chorobami nowotworowymi układu nerwowego, chorobą Alzheimera i Parkinsona z urazami niedokrwiennymi i krwotocznymi mózgu.

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem innych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, w Oddziale prowadzona jest rehabilitacja pacjentów.

Sale są czteroosobowe, za wyjątkiem Sali Intensywnej Opieki Medycznej, każda z sal wyposażona jest we własny węzeł  sanitarny.

W Oddziale pracuje doświadczona kadra: lekarska, pielęgniarska, fizjoterapeuta, dietetyczka.

Nasi pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Przy Oddziale funkcjonuje pracownia EEG.

Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie  poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania  RTG, TK, badań USG, Echo serca, USG tętnic i przepływów żylnych, Bronchoskopii. Prowadzimy  kompleksową diagnostykę laboratoryjną  w tym  mikrobiologiczną. Oddział świadczy usługi dla pozostałych Oddziałów szpitalnych, a w ramach Poradni Neurologicznej  także dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci Oddziału  w razie potrzeby są konsultowani przez specjalistów w zakresie chirurgii, ortopedii, anestezjologii, laryngologii, okulistyki, urologii, pulmonologii, reumatologii, ginekologii, psychiatrii.

Całodobowo Oddział współpracuje ze Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera i Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Krakowie.

Rocznie hospitalizujemy około 700 pacjentów.