Informacja – Poradnia Pediatryczna (pohospitalizacyjna)

Informacja – Poradnia Pediatryczna (pohospitalizacyjna)

Aktualności
Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy działalność Poradni Pediatrycznej (pohospitalizacyjnej), w której wizyty kontrolne będą mogły odbywać dzieci, które zakończyły hospitalizację w naszym Oddziale Dziecięcym. Dzieci, po uprzedniej rejestracji, przyjmować będą: lek. med. Maria Kościelniak, lek. med. Agnieszka Morańda, lek. med. Małgorzata Karbowniczek - Jucha. Każde dziecko będzie mogło korzystać z wizyt kontrolnych w poradni przez 3 miesiące od dnia zakończenia hospitalizacji. Skierowania do poradni będą wydawane przez lekarza prowadzącego w dniu wypisu dziecka ze szpitala. Do poradni można zarejestrować się telefonicznie 12 386 52 31 lub osobiście w rejestracji głównej.
Czytaj więcej
Podziękowania!

Podziękowania!

Aktualności
Dyrektor Szpitala w Proszowicach Łukasz Szafrański pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla: Pana Norberta Kaczmarczyka Posła na Sejm RP, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza Posła na Sejm RP, Pana Włodzimierza Bernackiego Senatora RP, za ogromne wsparcie, zaangażowanie, pomoc przy procesowaniu wniosku oraz doprowadzenie do pozyskania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwoty 4.270.000,00 złotych na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla Szpitala. Pozyskane środki finansowe dla Szpitala pozwolą na zakup: nowoczesnego tomografu komputerowego, cyfrowego aparatu RTG, wieży laparoskopowej. Zakupiony sprzęt umożliwi efektywną diagnostykę i leczenie powikłań związanych z pandemią COVID-19. Pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług w Szpitalu oraz poprawę bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów. Osiągnięty sukces tj. pozyskanie tak znacznych środków finansowych dla Szpitala był możliwy wyłącznie dzięki wzorowej współpracy pomiędzy Panami Posłami, Panem Senatorem, Zarządem Powiatu Proszowickiego oraz Dyrekcją Szpitala. Szczególnie…
Czytaj więcej
Informacja – Pracownia Endoskopii

Informacja – Pracownia Endoskopii

Aktualności
Szpital, jak również wszystkie nasze poradnie, pracownie diagnostyczne oraz przychodnie specjalistyczne pracują w normalnym trybie, przy zachowaniu wszelkich wymagań i obostrzeń związanych z pandemią. Nasz personel jest zaszczepiony przeciw COVID-19.W ramach posiadanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, dysponujemy wolnymi terminami w Pracowni Endoskopii z zakresu gastroskopii i kolonoskopii w trybie ambulatoryjnym. Badania te wykonywane są w znieczuleniu miejscowym na podstawie skierowania do pracowni endoskopowej. Wszystkie badania wykonuje wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek z wieloletnim stażem, w oparciu o nowoczesne techniki endoskopowe i wysokiej klasy sprzęt. Rejestracja do badań odbywa się w rejestracji głównej Szpitala lub telefonicznie. Badania w pracowni wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.
Czytaj więcej
Informacja – szczepienia przeciwko Covid-19

Informacja – szczepienia przeciwko Covid-19

Aktualności
W kwietniu uruchamiane są zapisy dla kolejnych roczników. Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem: 12 kwietnia ? rocznik 1962,13 kwietnia ? rocznik 1963,14 kwietnia ? rocznik 1964,15 kwietnia ? rocznik 1965,16 kwietnia ? rocznik 1966,17 kwietnia ? rocznik 1967,19 kwietnia ? rocznik 1968,20 kwietnia ? rocznik 1969,21 kwietnia ? rocznik 1970,22 kwietnia ? rocznik 1971,23 kwietnia ? rocznik 1972,24 kwietnia ? rocznik 1973. Tak skonstruowany harmonogram zapewnia elastyczność. Jeśli będziesz już w gronie uprawnionych i nie zapiszesz się na szczepienie w danym dniu, będziesz mógł to zrobić później.
Czytaj więcej
Podziękowania

Podziękowania

Aktualności
Serdecznie dziękujemy Firmie AEROSOL SERVISE Sp. z o.o. z Ustki, a przede wszystkim Panu Prezesowi Damianowi Piotrowskiemu oraz Chorążemu Wojciechowi Popiele za przekazanie darowizny dla Szpitala w formie środków dezynfekcyjnych. Otrzymaliśmy produkty SANI Spray do dezynfekcji dłoni oraz SANI Spray do dezynfekcji powierzchni. Łączna wartość darowizny to 2 430 000 zł!
Czytaj więcej
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach

Aktualności
Przekazujemy informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, iż dla Pacjentów istnieje możliwość dofinansowania w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osobom korzystającym z refundacji NFZ do przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych (tj. pieluchomajtki, cewniki, balkoniki, kule, laski, wózki itp.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach adres strony internetowej http://www.pcpr.proszowice.pl/ . Przypominamy, że adresatami pomocy są Osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej, których przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym oraz 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Czytaj więcej