Szpital otrzymał przewoźny aparat RTG

Szpital w Proszowicach

SPZOZ w Proszowicach otrzymał na podstawie umowy nieodpłatnego udostępnienia, zawartej z Wojewodą Małopolskim przewoźny, przyłóżkowy aparat RTG wDR.

Wartość tego urządzenia wynosi 394 999,20 zł.

MobileDiagnost wDR to pierwszy w naszym Szpitalu w pełni ucyfrowiony przewoźny aparat rentgenowski. Jest to nowoczesna technologia oraz niesamowite ułatwienie pracy personelu naszej jednostki.

Cyfrowy aparat pozwala na szybkie wykonywanie zdjęć RTG bez konieczności używania kaset i odczytu badań w skanerze.

Aparat wDR to prosty w obsłudze, bezpieczny i przenośny system do radiografii zapewniający sprawny przebieg pracy, wykonywanie obrazów najwyższej jakości oraz możliwości, jakie oferują systemy radiografii cyfrowej firmy Philips.

Ten wytrzymały, przenośny system wyposażono w przesuwaną kolumnę, którą można opuszczać i przesuwać, aby zapewnić pełne pole widzenia. Kolumna ułatwia manewrowanie podczas poruszania się po ciasnych przestrzeniach sali operacyjnej, izby przyjęć, oddziału intensywnej terapii oraz innych oddziałach szpitalnych.

Skip to content