Szpital zmienia się dla pacjentów

Szpital w Proszowicach

W ciągu ostatnich miesięcy w Szpitalu przeprowadzono szereg prac remontowych. Celem wszystkich inwestycji jest zapewnienie wysokiego standardu leczenia.

Po zakończeniu remontu oddziałów szpitalnych znajdujących się w budynku głównym, zostały wykonane następujące prace:

  • wdrożenie nowoczesnego systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego zintegrowanego z systemem powiadomienia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Proszowicach,
  • remont wejścia do szpitala oraz remont  rejestracji głównej – prace na ukończeniu,
  • trwają prace związane z uruchomieniem systemu powiadamiania SMS przypominającego pacjentom o wizycie u lekarza,
  • powstało 35 nowych miejsc parkingowych,
  • wyczyszczono i dokonano konserwacji elewacji zewnętrznej.
Skip to content