List otwarty menadżerów szpitali w sprawie zniesienia limitów

Szpital w Proszowicach

Z inicjatywy Pana Dyrektora Zbigniewa Torbusa został opracowany list otwarty menadżerów opieki zdrowotnej będący apelem o zniesienie limitów szpitalnych z jednoczesnym podniesieniem wyceny świadczeń dla podmiotów leczniczych realizujących świadczenia w systemie dyżurowym jak i przyjęć planowych, w zakresie leczenia ciężko chorych i zagrożonych utratą życia i zdrowia pacjentów.  

Uwolnienie limitów pozwoli na poprawę dostępności do nowoczesnej diagnostyki i leczenia w zakresie zabiegów ratujących życie i zdrowie oraz pozwoli na osiągnięcie zbilansowania przepływów w podmiotach szpitalnych, spłacenie zadłużenia i uzyskanie stabilnego rozwoju w przyszłości. Wyrażamy nadzieję na pozytywny oddźwięk owego listu, co pozwoli w pełni wykorzystać potencjał szpitali oraz zaspokoić potrzeby w zakresie ratowania życia i zdrowia pacjentów.


List podpisali prof. dr hab. n. med Paweł Buszman EMBA, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Władysław Perchaluk – Prezes Zarządu Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Władysław Perchaluk, Adam Styczeń – Prezes Stowarzyszenia Szpitali Małopolski oraz Dyrektor SPZOZ w Proszowicach Zbigniew Torbus.

Treść listu otwartego dostępny poniżej:

List otwarty menadżerów opieki zdrowotnej

List otwarty został opublikowany na portalu www.rynekzdrowia.pl oraz www.termedia.pl. Poniżej linki do artykułów.

https://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Menedzerowie-szpitali-tylko-zniesienie-limitow-poprawi-jakosc-leczenia-i-oddluzy-placowki,255170,1.html

https://www.termedia.pl/mz/Dyrektorzy-listy-pisza,54858.html

Skip to content