Poradnia Diabetologiczna

Lekarze pracujący w Poradni

lek. med. Anna Sroga

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista diabetolog

Poradnia Diabetologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z zaburzeniami metabolizmu cukru, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, promocją zdrowotną pacjentów w zakresie samokontroli, opieką poszpitalną w stosunku do pacjentów z przewlekłymi chorobami metabolizmu cukru.

Jak zarejestrować się do Poradni?

Osobiście od godz. 7:00 do godz. 20:30, od poniedziałku do piątku w głównym budynku, na parterze


Telefonicznie pod nr 12 386 52 31, od  08:00 do 19:30, od poniedziałku do piątku


Drogą elektroniczną do wszystkich poradni, adres: rejestracja@spzoz.proszowice.pl

Dokumenty potrzebne przy rejestracji osobistej

  • dowód osobisty
  • skierowanie do poradni specjalistycznej

Wszelkie informacje dotyczące dni i godzin przyjęć lekarzy można uzyskać podczas rejestracji.

Skip to content