Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Lekarze pracujący w Poradni

dr n. med. Wojciech Skucha

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista chorób płuc

dr n. med. Paweł Nastałek

specjalista chorób wewnętrznych,
specjalista chorób płuc

lek. Patryk Bukański

specjalista chorób wewnętrznych
lekarz w trakcie specjalizacji z chorób płuc

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc zajmuje się prewencją i wczesnym wykrywaniem chorób płuc, w tym gruźlicy i nowotworów, diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami płuc, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, opieką poszpitalną w stosunku do pacjentów z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli.

Jak zarejestrować się do Poradni?

Osobiście w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku, w budynku dawnego Oddziału Pulmonologii

Telefonicznie pod nr 12 386 51 94 w godzinach od 08:00 do 19:30 od poniedziałku do piątku


Drogą elektroniczną pod adresem e-mail: poradnia.pulmo@spzoz.proszowice.pl

Dokumenty potrzebne przy rejestracji osobistej

  • dowód osobisty
  • skierowanie do poradni specjalistycznej

Wszelkie informacje dotyczące dni i godzin przyjęć lekarzy można uzyskać podczas rejestracji.

Skip to content