Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

Personel Poradni DLT:

dr n. med. Wojciech Skucha

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista chorób płuc

mgr Edyta Kowalska

pielęgniarka

mgr Małgorzata Sowińska

pielęgniarka

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem zajmuje się kwalifikacją i sprawowaniem opieki nad pacjentami wymagającymi leczenia koncentratorem tlenu w warunkach domowych.

W ramach poradni:

  • udzielane są porady lekarskie i pielęgniarskie w warunkach domowych dla pacjentów korzystających z tlenoterapii domowej przy użyciu koncentratorów tlenu.
  • prowadzona jest edukacja zdrowotna pacjenta i rodziny w zakresie obsługi koncentratora tlenu.

Kontakt pod numerem telefonu: 12 386 52 67 w godzinach od 08.00 – 15.00.

Skip to content