Poradnia Alergologiczna

Lekarze pracujący w Poradni

lek. Agnieszka Morańda

specjalista pediatrii
specjalista alergologii

Poradnia Alergologiczna świadczy usługi specjalistyczne w zakresie diagnozowania i leczenia schorzeń alergicznych. Pacjenci przyjmowani będą na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza POZ lub z innej poradni specjalistycznej.
 
Zakres świadczonych usług:
  • diagnostyka i leczenie schorzeń alergologicznych,
  • badania czynnościowe układu oddechowego (spirometria, spirometria z próbą rozkurczową),
  • testy skórne punktowe z alergenami wziewnymi,
  • testy skórne (pojedynczy alergen + kontrola dodatnia i ujemna),
  • skórne testy punktowe natywne,
  • wydawanie orzeczeń, zaświadczeń i recept.
 
Na wykonanie testów alergicznych i spirometrii należy umówić się na konkretny termin pod nr tel. 12 386 52 67 lub w gabinecie diagnostyczno- zabiegowym poradni.

Jak zarejestrować się do Poradni?

Osobiście od godz. 7:30 do godz. 15:00, od poniedziałku do piątku w Budynku dawnego Oddziału Pulmonologii


Telefonicznie pod nr 12 386 52 31, od  08:00 do 19:30, od poniedziałku do piątku


Drogą elektroniczną na adres: poradnia.pulmo@spzoz.proszowice.pl

Dokumenty potrzebne przy rejestracji osobistej

  • dowód osobisty
  • skierowanie do poradni specjalistycznej

Wszelkie informacje dotyczące dni i godzin przyjęć lekarzy można uzyskać podczas rejestracji.

Szpital w Proszowicach
mgr Zbigniew Torbus

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Szpital w Proszowicach
dr n. med. Witold Mierniczek

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Szpital w Proszowicach
mgr Bożena Knap

Naczelna Pielęgniarka

Skip to content