Poradnia Pediatryczna

Lekarze pracujący w poradni:

lek. med. Maria Kościelniak

specjalista pediatrii

lek. med. Małgorzata Karbowniczek – Jucha

specjalista pediatrii

Poradnia Pediatryczna funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz Zarządzenie Nr 182/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizując:

– świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne ? wykonywane po zakończeniu hospitalizacji w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Proszowicach w okresie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zakończenia hospitalizacji.

Jak zarejestrować się do Poradni?

Rejestracja na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza prowadzącego w dniu wypisu dziecka.

Osobiście od godz. 7:00 do godz. 20:30, od poniedziałku do piątku w głównym budynku, na parterze.

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31 od  08:00 do 19:30, od poniedziałku do piątku.

Drogą elektroniczną do wszystkich poradni, adres: rejestracja@spzoz.proszowice.pl

Dokumenty potrzebne przy rejestracji osobistej

  • skierowanie do poradni specjalistycznej

 

Wszelkie informacje dotyczące dni i godzin przyjęć lekarzy można uzyskać podczas rejestracji.

Skip to content