Pielęgniarki SPZOZ w Proszowicach odznaczone

W dniu 15.05.2024 r.  podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek
i Położnych odbyło się uroczyste wręczenie odznak „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”, które przyznawane są przez Ministra Zdrowia.

Uroczystość odbyła się w Audytorium Maximum UJ w Krakowie.

Zaszczyt otrzymania odznak miało 10 pielęgniarek zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, wśród których znalazły się:

  • Adamczyk Maria – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Buczek Elżbieta – Pielęgniarka Epidemiologiczna
  • Knap Bożena – Naczelna Pielęgniarka
  • Kowalska Edyta – pielęgniarka oddziałowa Oddziału Pulmonologiczno-Internistycznego
  • Kozioł Elżbieta – Pielęgniarka Oddziału Pulmonologiczno-Internistycznego
  • Kurowska Ewa – Pielęgniarka Oddziału Pulmonologiczno-Internistycznego
  • Kwarcińska Eugenia – Pielęgniarka Oddziału Pulmonologiczno-Internistycznego
  • Przybycień Sabina – Pielęgniarka Oddziału Pulmonologiczno-Internistycznego
  • Wypchał Grażyna – Pielęgniarka Oddziału Pulmonologiczno-Internistycznego
  • Zwolińska Dorota – Pielęgniarka Oddziału Pulmonologiczno-Internistycznego

 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele m.in. Małopolskiej Izby Pielęgniarek
i Położnych oraz placówek medycznych z terenu całej małopolski.

W dniu 16.05.2024 r. Dyrektor SPZOZ w Proszowicach Zbigniew Torbus oraz Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Witold Mierniczek osobiście pogratulowali odznaczonym pracownikom za wyjątkowe zaangażowanie, bezinteresowne poświęcenie i profesjonalizm. Dziękując za wzorowe wykonywanie obowiązków zachęcał do dalszej współpracy na rzecz tutejszej jednostki.

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy i składamy wyrazy podziękowania za wieloletnią pracę oraz zasługi na rzecz pacjentów naszego szpitala.

 

Skip to content