Podziękowania dla wieloletnich pracowników

W dniu 16 kwietnia 2024 r. odbyło się uroczyste spotkanie Dyrekcji SPZOZ w Proszowicach z pracownikami, którzy w  roku ubiegłym przeszli na emeryturę.

Podczas spotkania Dyrektor Zbigniew Torbus oraz Zastępca Dyrektora dr n. med. Witold Mierniczek podziękowali za sumienną i rzetelną pracę, zaangażowanie i profesjonalizm 
w wypełnianiu obowiązków służbowych, które niewątpliwie przyczyniły się do rozwoju tutejszej placówki.

Wśród zebranych znalazły się również Naczelna Pielęgniarka Pani Bożena Knap oraz Kierownik Działu Kadr i Organizacji Pani Joanna Krzyżek-Bartosik.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i było okazją do wspomnień najważniejszych wydarzeń z historii Szpitala  oraz wymianą doświadczeń oraz indywidualnych planów na przyszłość.

Mamy nadzieję na kontynuowanie tego typu spotkań w następnych latach. Te miłe chwile zostały utrwalone na fotografiach.

Skip to content