XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor SPZOZ w Proszowicach – Zbigniew Torbus będzie uczestniczył w roli prelegenta na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC2024). Wydarzenie to odbędzie się w dniach 7- 9 maja 2024r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Misją Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest szerokie, różnorodne i otwarte forum debaty o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki.

Tej misji podporządkowany został sposób przygotowania Kongresu. W toku dyskusji, poprzez gromadzenie rekomendacji, pomysłów, inspiracji i komentarzy powstaje niezwykle szeroki program trzydniowego spotkania; obejmuje on pełne spektrum najważniejszych, aktualnych kwestii społeczno-gospodarczych.

Informacje na temat wydarzenia EEC2024 oraz wykaz wszystkich prelegentów
https://www.eecpoland.eu/2024/pl/

Skip to content