DYREKCJA SZPITALA

Zbigniew Torbus

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej


dr n. med. Witold Mierniczek

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa


Naczelna Pielęgniarka

mgr Bożena Knap 


Budynek Główny Szpitala
I piętro

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 – 15:00
Sekretariat Dyrekcji tel: 12 386 51 02
faks: 12 386 14 00
e-mail: sekretariat@spzoz.proszowice.pl