Uzgodzienia Dyrekcji SPZOZ ze Związkami Zawodowymi

uzgodnienia

Stanowisko Związków Zawodowych oraz Dyrekcji SPZOZ z dnia 14-11-2017

 

stanowisko

Informacja o Spotkaniu Związków Zawodowych Z Dyrekcją SPZOZ w Proszowicach w dniu 14-11-2017

korespondencja w sprawie spotkania