Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ogłasza konkursy ofert na lekarskie świadczenia zdrowotne w niżej podanych zakresach

Lecznictwo Szpitalne w Oddziałach

Pliki do pobrania:

Zarządzenie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 Pliki do pobrania:

Zarządzenie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Izba Przyjęć

 Pliki do pobrania:

Zarządzenie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Izba Przyjęć Ambulatorium Chirurgicczne

 Pliki do pobrania:

Zarządzenie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Opieka Całodobowa

 Pliki do pobrania:

Zarządzenie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Pogotowie Ratunkowe

 Pliki do pobrania:

Zarządzenie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 Pliki do pobrania:

Zarządzenie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Domowe Leczenie Tlenem

 Pliki do pobrania:

Zarządzenie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Specjalistyczne Zabiegi Operacyjne

 Pliki do pobrania:

Zarządzenie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Badania Specjalistyczne

Pliki do pobrania:

Zarządzenie

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Wzór umowy