Zamówienia poniżej 30 000 EURO 2018 rok

 

Dostawa naklejek samoprzylepnych, białych z nadrukiem.

Oznaczenie sprawy: 03/2018

Termin składania ofert: 25.01.2018 godz. 11:30

Zaproszenie

Formularz cenowy

Projekt umowy

Pytania 

Wybór oferty 

 

Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Rejestru Zbiorów Danych Osobowych Przetwarzanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

 

Oznaczenie sprawy: 02/2018

Termin składania ofert: 19.01.2018 godz. 11:30

Zaproszenie

Wzór umowy

UWAGA! Zmiana terminu skladania ofert do dnia 24.01.2018 r. godz 11:30

Pytania

 UWAGA! Zmiana terminu skladania ofert do dnia 26.01.2018 r. godz 13:30, otwarcie ofert godz. 13:45

Pytania 2 

Pytania 3 

 

Dostawa recept z nadrukiem i kodem

Oznaczenie sprawy: 01/2018

Termin składania ofert: 12.01.2018 godz. 11:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Wybór oferty

 

Rok 2017

Dostawa oftalmoskopu

Oznaczenie sprawy: 26/2017

Termin składania ofert: 09.01.2018 godz. 11:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Wybór oferty

 

Wykonanie pomiarów środowiska pracy

Oznaczenie sprawy: 25/2017

Termin składania ofert: 30.11.2017 godz. 9:30

Zaproszenie

Wybór oferty 

 

Dostawa 2 szt. dwukanałowych aparatów do elektroterapii i statywowej lampy do naświetlań promieniami podczerwonymi.

Oznaczenie sprawy: 24/2017

Termin składania ofert: 24.11.2017 godz. 13:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia 1

Opis przedmiotu zamówienia 2

Projekt umowy

 

Dostawa klipsownicy pojedynczej

Oznaczenie sprawy: 23/2017

Termin składania ofert: 22.11.2017 godz. 9:30

Zaproszenie

Projekt umowy

 Pytanie

 Unieważnienie postępowania

 

Dostawa optyki 30 do zabiegów artroskopowych

Oznaczenie sprawy: 22/2017

Termin składania ofert: 15.11.2017 r. godz 11:00

Zaproszenie

Projekt umowy

 Wybór oferty

Dostawa druków medycznych

Oznaczenie sprawy: 21/2017

Termin składania ofert: 14.11.2017 r. godz. 11:00

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Wzory wydruków:

 Poz. 98

Poz. 99

Poz. 100 i poz. 103

Poz. 101 str lewa

Poz. 101 str prawa

Poz. 102 str lewa

Poz. 102 str prawa

Poz. 104

Poz. 105

Poz.106

Poz. 107

Poz.108

Poz. 109

Poz. 110

Poz. 111

Poz. 112

Poz 113

Poz. 114

Poz. 115

Poz. 116

Poz. 117

Wybór oferty

 

 Montaż urządzeń GPS i wymiana systemów mocujących tablety medyczne w Ambulansach

Oznaczenie sprawy: 19/2017

Termin składania ofert: 29.09.2017 godz 9:30

Zaproszenie

Załącznik 1a

 Pytania

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki

Oznaczenie sprawy: 18/2017

Termin składania ofert: 30.08.2017 godz. 11:00

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia 1

Opis przedmiotu zamowienia 2

Opis przedmiotu zamówienia 3

Opis przedmiotu zamówienia 4

Załącznik 1A

Projekt umowy

UWAGA! Poprawiony opis przedmiotu zamowienia 1 poz. 19

Opis przedmiotu zamówienia 1

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Oznaczenie sprawy: 17/2017

Termin składania ofert: 22.08.2017 godz 11:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby wdrożenia centralnego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Pogotowia Ratunkowego w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 16/2017

Termin składania ofert: 16.08.2017 godz 12:30

Zaproszenie

Załącznik 1a

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Unieważnienie postępowania

Przewóz zwłok

Oznaczenie sprawy: 15/2017

Termin składania ofert: 14.08.2017 godz 11:30

Zaproszenie

Załącznik 1a

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa Kardiomonitora

Oznaczenie sprawy: 14/2017

Termin składania ofert:04.08.2017 r. godz. 13:00

Zaproszenie

opis przedmiotu zamówienia

projekt umowy

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Przewóz zwłok

Oznaczenie sprawy: 13/2017

Termin składania ofert: 25.07.2017 godz 11:30

Zaproszenie

Załącznik 1a

 Unieważnienie postępowania

 

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby wdrożenia centralnego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Pogotowia Ratunkowego w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 12/2017

Termin składania ofert: 24.07.2017 godz 12:30

Zaproszenie

Załącznik 1a

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 UWAGA !!!  

Zmiana terminu składania ofert: do 26.07.2017 r. godz. 12 :30

Pytania

 Unieważnienie postępowania

Dostawa piły oscylacyjnej całkowicie kompatybilnej z posiadaną przez szpital wiertarką akumulatorową typu Acculan 3Ti oraz stacji ładowania akumulatorów.

Oznaczenie sprawy: 11/2017

Zaproszenie

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dostawa materiałów biurowych

Oznaczenie sprawy: 10/2017

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznania z przepisami przeciwpożarowymi dla pracowników SP ZOZ w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 09/2017

Zaproszenie z załącznikami

 UWAGA ! Zmiana godziny skladania ofert

Termin składania ofert: 14.06.2017 r. godz. 14:00

Otwarcie ofert : 14.06.2017 r. godz 14:30

 UWAGA !!!   Zamawiający dopuszcza składanie ofert  e-mailem (skan oferty)

 na adres: dzp.zoz@poczta.fm

W temacie e-maila należy wpisać  OFERTA i oznaczenie sprawy.  

Terminy bez zmian. 

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Wykonanie pomiarów środowiska pracy

Oznaczenie sprawy: 08/2017

 Zaproszenie

 UWAGA ! Zmiana godziny składania ofert

  Termin składania ofert :  14.06.2017 r. godz. 13 :00

  Otwarcie ofert : 14.06.2017 r. godz. 13:30

  UWAGA !!!   Zamawiający dopuszcza składanie ofert  e-mailem (skan oferty)

 na adres: dzp.zoz@poczta.fm

W temacie e-maila należy wpisać  OFERTA i oznaczenie sprawy.  

Terminy  bez zmian. 

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

Świadczenie usług - pielęgnacja trawników i terenów zielonych, wycinanie zakrzaczeń, krzewów, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy:07/2017

Zaproszenie

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej 

Oznaczenie sprawy:06/2017

Zaproszenie

Wzór umowy

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie

Oznaczenie sprawy:05/2017

Zaproszenie

Wzór umowy

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

zaproszenie

 wyjaśnienia

 Wybór oferty

 

 

Dostawa  materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Oznaczenie sprawy 03/2017

Termin składania ofert 30.01.2017 r. godz. 11:30

Zaproszenie

opis

 

Dostawa recept z nadrukiem i kodem

Oznaczenie sprawy: 33/ZP/2016

Termin składania ofert: 29.12.2016 godz: 11;30

wynik

 

Dostawa narzędzi do zabiegów artroskopowych

Oznaczenie sprawy: 32/2016

Termin składania ofert: 25.10.2016r., godz.: 10:00

Zaproszenie: zaproszenie

Wynik: wynik

 

 Wykonanie placu manewrowego, kanalizacji deszczowej, placu utwardzonego (okrawężnikowanie  i podbudowa oraz kostka brukowa 8 cm), wycinki drzew i karczowanie krzewów, plantowanie nawierzchni terenu przy SP ZOZ w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy:31/2016

Termin składania ofert: 28.10.2016 r. godz. 13:00

 

Zaproszenie

STW i OR

Przedmiar

Przedmiar pdf

Rysunek

Umowa

 Teren

Pytania i odpowiedzi

 Uzupełniony przedmiar

 wynik

Dostawa 6 szt. zestawów do monitorowania temperatury

Oznaczenie sprawy: 30/2016

Termin składania ofert: 24.10.2016r., godz.: 10:00

Zaproszenie: zaproszenie

Wynik: wynik

 

Dostawa 1 szt. pompy objętościowej wraz z zasilaczem, uchwytem i kroplomierzem dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Oznaczenie sprawy:29/2016

Termin składania ofert: 20.10.2016r., godz.: 10:00, otwarcia : 10:15

Zaproszenie: Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamóienia

Pytaniapytania

Pytania 2:pytania 2

Wynik wynik

Odnowienie ogrodzenia SP ZOZ w Proszowicach wzdłuż ulicy Szpitalnej

Oznaczenie sprawy: 28/2016

Termin składania ofert: 20.10.2016r., godz. 13:00, otwarcia: 13:15

Zaproszenie: Zaproszenie

Wynik:wynik

Dzierżawa 26szt. koncentratorów tlenu oraz dzierżawa 3 szt. pulsoksymetrów przenośnych, cyfrowych

Oznaczenie sprawy: 27/2016

Termin składania ofert: 14.10.2016 godz.: 10:00, otwarcia : 10:15

Zaproszenie: 

zaproszenie_27_2016.odt

Zamawiający uzupełnił (wymóg przedłożenia parametrów technicznych oferowanego urządzenia) i dokonał sprostowania w projekcie umowy ilości pulsoksymetrów. W związku z tym załącza aktualne zaproszenie do składania ofert.

Aktualne zaproszenie do składania ofert

zaproszenie_27a_2016.odt

Wynik:wynik

Przebudowa podjazdu dla karetek pogotowia ratunkowego wzdłuż Budynku Oddziału Pulmonologii

Oznaczenie sprawy: 26/2016

Termin składania ofert: 23.09.2016 r. godz. 12:30

Zaproszenie:

zaproszenie_26_2016.odt

Wynik: 

wynik_podjazd_(1).pdf

Wymiana odcinka instalacji parowej w węźle cieplnym

Oznaczenie sprawy: 25/2016

Termin składania ofert: 22.09.2016 r. godz. 10:00

Zaproszenie:

zaproszenie_25_2016.odt

Udzielenie limitu finansowego dla  SP ZOZ w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy:  24/2016

Termin  składania ofert:  16.09.2016 r. godz. 10:00

Zaproszenie:

zaproszenie___24_2016.odt

Wynik:

wynik_24-2016.pdf

Dostawa 1 szt. wielofunkcyjnego łóżka szpitalnego dla OIOM (IVP.) z funkcją przechyłów bocznych

Oznaczenie sprawy: 23/2016

Termin składania ofert: 29.08.2016r., godz. 10:00

Zaproszenie: zaproszenie_23_2016.odt

opis_przedmiotu_zamowienia_23_2016.odt

UWAGA !!! Zmiana terminu do składania ofert:

pismo.odt

Pytania:pytania_23_2016.odt 

Aktualny Formularz ofertowy:aktualny_formularz_ofertowy_23_2016.odt

Wynik:wynik__23_2016.pdf

Dostawa elektrod do leczenia operacyjnego schorzeń tarczycy wraz z użyczeniem aparatu do śródoperacyjnego neuromonitoringu

Oznaczenie sprawy: 22/2016

Termin składania ofert: 22.08.2016r., godz.: 10:00

Zaproszenie:  opis_22_2016.ods  

zaproszenie_22_2016.odt  

Dostawa 5 szt. poduszek na OIOM (IVp.)

Oznaczenie sprawy: 21/2016

Termin składania ofert: 18.08.2016r., godz. 10:00

Zaproszenie: zaproszenie_21_2016.odt  

Wymiana odcinka instalacji parowej w węźle cieplnym

Oznaczenie sprawy: 20/2016

Termin składania ofert: 16.08.2016 r. godz. 10:00

Zaproszenie: zaproszenie_20_2016.odt  

Przebudowa podjazdu dla karetek pogotowia ratunkowego wzdłuż Budynku Oddziału Pulmonologii.

Oznaczenie sprawy: 19/2016

Termin składania ofert: 15.07.2016 r. godz. 12:30

Zaproszenie:  zaproszenie_19_2016.odt  

Postępowanie Unieważniono.

Przewóz zwłok

Oznaczenie sprawy:18/2016

Termin składania ofert 15.07.2016r., godz.: 11:30, otwarcia godz.: 12:00.

Zaproszenie  zaproszenie_18_2016.odt  

Wynik:  wynik18_2016.pdf  

Dostawa materiałów biurowych.

Oznaczenie sprawy: 17/2016

Termin składania ofert: 07.07.2016 r. godz. 11:30

Zaproszenie:  zaproszenie_17_2016.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_17_2016.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_17_2016.odt  

Wynik  wynik_17(16).pdf  

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia remontowego obejmującego pomieszczenia Oddziałów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 16/2016

Termin składania ofert: 04.07.2016 r. godz.: 12:30

Zaproszenie: zaproszenie_16_2016.odt  

Opis przedmiotu zamówienia: opis_przedmiotu_zamówienia_16_2016.odt  

Wzór umowy: wzór_umowy_16_2016.odt  

Wynik: wynik_16.pdf   wykaz_ofert_-16_2016.doc  

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Oznaczenie sprawy: 15/2016

Termin składania ofert: 08.06.2016 r. godz. 11:30

Zaproszenie:  zaproszenie_15_2016.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_15_2016.odt  

Wynik:  20160624073951507.pdf  

Dostawa tablicy okulistycznej do oceny ostrości wzroku.

Oznaczenie sprawy: 14/2016

Termin składania ofert: 07.06.2016 r. godz. 11:30

Zaproszenie:  zaproszenie_14_2016.odt  

Sprostowanie:  sprostowanie_14_2016.odt  

Wynik:  20160608105609552.pdf  

Wykonanie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy wyposażonych w urzadzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości 0,1 - 300 MHz i wykonanie pomiarów czynnika chemicznego.

Oznaczenie sprawy: 13/2016

Termin składania ofert: 06.06.2016 r. godz. 11:30

Zaproszenie:  zaproszenie_13_2016.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_13_2016.doc  

Pytania:  pytania_13_2016.odt  

Wynik:  20160608100927844.pdf  

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Oddziałów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 12/2016

Termin składania ofert: 30.05.2016 r. godz. 12:30

Zaproszenie:  zaproszenie_12_2016.odt  

Wzór umowy:  wzór_umowy_12_2016.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_przedmiotu_zamówienia_12_2016.odt  

Informacja:  informacja_12_2016.doc  

Postępowanie unieważniono.

Dostawa tablicy okulistycznej do oceny ostrości wzroku.

Oznaczenie sprawy: 11/2016

Termin składania ofert: 20.05.2016 r. godz. 12:30

Zaproszenie:  zaproszenie_11_2016.odt  

Sprostowanie:  sprostowanie_11_2016.odt  

Wykonanie usług dezynsekcji i deratyzacji w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 10/2016

Termin składania ofert: 20.05.2016 r. godz. 11:00

Zaproszenie:  zaproszenie_10_2016.odt  

Wynik:  wynik_10_2016.odt  

Świadczenie usług - pielęgnacja trawników i terenów zielonych, wycinanie zakrzaczeń, krzewów, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 09/2016

Termin składania ofert: 13.05.2016 r. godz. 13:00

Zaproszenie:  zaproszenie_09_2016.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_09_2016.doc  

Wynik:  wynik_09_2016.odt  

Dostawa optyki do zabiegów laparoskopowych.

Oznaczenie sprawy: 08/2016

Termin składania ofert: 06.05.2016 r. godz. 11:30

Zaproszenie:  zaproszenie_08_2016.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_08_2016.odt  

Wynik:  wynik_08_2016.odt  

 

Świadczenie usług - pielęgnacja trawników i terenów zielonych, wycinanie zakrzaczeń, krzewów, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 07/2016

Termin składania ofert: 04.05.2016 r. godz. 11:30

Zaproszenie:  zaproszenie_07_2016.odt  

Projekt umowy:   projekt_umowy_07_2016.doc  

Udzielenie pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 06/2016

Termin składania ofert: 19.04.2016 r. godz. 11:00

Zaproszenie:  zaproszenie___pożyczka_06_2016.odt  

Pytania:  pytania_pożyczka_06_2016.odt  

Bilans i Rachunek Zysków i Strat za rok 2015:  bilans_i_rachunek_zysków_i_strat.pdf  

Wynik:  wynik_06_2016.odt  

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie BHP dla pracowników SP ZOZ w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 04/2016

Termin składania ofert: 13.04.2016 r. godz. 11:30

Zaproszenie:  zaproszenie_04_2016_bhp.odt  

Pytania:  pytania_04_2016_bhp.odt  

Wynik:  wynik_04_2016.odt  

Dostawa materaca zmiennociśnieniowego do opieki długoterminowej pacjentów wraz z pokrowcem i pompką.

Oznaczenie sprawy: 03/2016

Termin składania ofert: 08.04.2016 r. godz. 11:30

Zaproszenie:  zaproszenie_03_2016.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_03_2016.odt  

Pytania:  pytania_03_2016.odt  

Wynik:  wynik_03_2016.odt  

Wykonanie pomiarów czynników chemicznych.

Oznaczenie sprawy: 02/2016

Termin składania ofert: 12.02.2016 r. godz. 11:30

Zaproszenie:  zaproszenie__02_2016.odt  

Wynik:  wynik_02_2016.odt  

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek.

Oznaczenie sprawy: 01/2016

Termin składania ofert: 12.01.2016 r. godz. 11:00

Zaproszenie:  zaproszenie__01_2016.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_01_2016..doc  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_1_-_01_2016.doc   ,  opis_2_-_01_2016.doc   ,  opis_3_-_01_2016.doc   ,  opis_4_-_01_2016.doc  

Formularz cenowy:  formularz_cenowy__01_2016.ods  

ZAMÓWIENIA poniżej 30 000 EURO  2015 rok.

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek.

Oznaczenie sprawy: 25/2015

Termin składania ofert: 31.12.2015 r. godz. 11:00

Zaproszenie:  zaproszenie_25_2015.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_25_2015.doc  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_1_-_dzierżawa.doc   ,  opis_2_-_dzierżawa.doc   ,  opis_3_-_dzierżawa.doc   ,  opis_4_-_dzierżawa.doc  

Aktualny formularz ofertowy:  aktualny_formularz_ofertowy_25_2015.odt  

W formularzu ofertowym należy wycenić 1 stronę wydruku/kopii Formatu A4 mono i kolor.

Wyjaśnienie:  wyjaśnienie_25_2015.doc  

Poprawiony opis przedmiotu zamówienia:  opis_1_-_dzierżawa..doc   ,  opis_2_-_dzierżawa..doc   ,  opis_3_-_dzierżawa..doc   ,  opis_4_-_dzierżawa..doc  

Unieważnienie:  unieważnienie_25_2015.doc  

Dostawa recept z nadrukiem i kodem.

Oznaczenie sprawy: 24/2015

Termin składania ofert: 22.12.2015 r. godz. 11:30

Zaproszenie:  zaproszenie__24_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_24_2015.doc  

Projekt umowy:  projekt_umowy_24_2015.doc  

Wynik:  wynik_24_2015.odt  

Udzielenie pożyczki.

Oznaczenie sprawy: 22/2015

Termin składania ofert: 27.11.2015 r. godz. 13:00

Otwarcie ofert: 27.11.2015 r. godz. 13:30

Zaproszenie:  zaproszenie___pożyczka__22_2015.odt  

Pytania:  pytania_-_pożyczka_22_2015.odt  

Wynik:  wynik_22_2015.tif  

Dostawa druków medycznych.

Oznaczenie sprawy: 21/2015

Termin składnia ofert: 12.11.2015 r. godz. 11:30

Zaproszenie:  zaproszenie__21_2015.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_21_2015.doc  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_przedmiotu_zamówienia_21_2015.ods  

Wzory druków:  wzory_druków_21_2015.tif  

Wynik:  wynik_21_2015.odt  

Dostawa wraz z montażem 16 sztuk rolet okiennych, wewnętrznych na Oddziale Pulmonologii.

Oznaczenie sprawy: 20/2015

Termin składania ofert: 30.10.2015 r. godz. 11:30

Zaproszenie:  zaproszenie__20_2015.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_20_2015.odt  

Wynik:  wynik_20_2015.odt  

Sprostowanie do wyniku:  sprostowanie_do_zawiadomienia_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_20_2015.doc

Dostawa 59 sztuk materacy szpitalnych wraz z pokrowcami (komplet) i 22 sztuk pokrowców na materace.

Oznaczenie sprawy: 18/2015

Termin składania ofert: 04.09.2015 r. godz. 10:30

Zaproszenie:  zaproszenie_18_2015.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_18_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_18_2015.odt  

Wynik:  wynik_18_2015.odt  

Dostawa ambulansu sanitarnego transportowego typu A2

Oznaczenie sprawy: 19/2015

Zaproszenie:  zaproszenie_19_2015_-_pojazd.doc  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_ambulansu_19_2015.odt  

Projekt umowy:  umowa_19_2015.odt  

Pytania:  pytania_19_2015.odt  

Uwaga!! : Zmiana terminu składanie ofert:  na dzień 21.08.2015 r. godz. 11:30

Wynik:  wynik_19_2015.odt  

Dostawa materiałów biurowych

Oznaczenie sprawy:  16/2015

Zaproszenie:  zaproszenie_16_2015.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_16_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_16_2015.odt  

Wynik:  wynik_16_2015.pdf  

Prace remontowo - malarskie w pomieszczeniach do przechowywania odpadów medycznych, pomieszczeniach do przechowywania i mycia wózków oraz Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Słomnikach.

Oznaczenie sprawy:  15/2015

Termin składania ofert: 30.06.2015 r. godz. 11:30

Zaproszenie:  zaproszenie_15_2015.doc  

Projekt umowy:  projekt_umowy_15_2015.doc  

STWiOR:  stwior_15_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_15_2015.odt  

Wynik:  wynik_15_2015.odt  

Wykonanie Robót Remontowo - Malarskich w salach chorych Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Noworodków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Oznaczenie sprawy: 12a/2015

Termin składania ofert: 26.06.2015 r. godz. 11:30

Zaproszenie:  zaproszenie_12a_2015.doc  

Projekt umowy:  projekt_umowy_12a_2015.doc  

STWiOR:  stwior_12a_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_przedmiotu_12a_2015.odt  

Udzielenie pożyczki

Oznaczenie sprawy: 14/2015

Termin składania ofert: 22.06.2015 r. godz. 11:00  -  otwarcie 11: 10

Zaproszenie: zaproszenie___pożyczka_14_2015.odt  

Wykonanie Robót Remontowo - Malarskich w salach chorych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 12/2015

Termin składania ofert: 19.06.2015 r. godz. 11:30

Zaproszenie: zaproszenie_12_2015.doc   zaproszenie_12_2015.pdf  

Projekt umowy:  projekt_umowy_12_2015..pdf  

STWiOR:  stwior_12_2015..pdf  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_przedmiotu_12_2015..pdf  

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Oznaczenie sprawy: 08/2015

Termin składania ofert :  03.06.2015 r. godz. 12:00

Zaproszenie: zaproszenie_08_2015.pdf  

Załaącznik Nr 1 do zaproszenia:  załącznik_nr_1do_zaproszenia_08_2015.odt  

Projekt  umowy: projekt_umowy_08_2015.odt  

Wynik: wynik__08_2015.odt  

Wprowadzenie zebranych i wypełnionych tradycyjnie papierowo ankiet do systemu elektronicznego.

Oznaczenie sprawy: 07/2015

Termin składania ofert: 18 maja 2015 r. godz. 11:00

Zaproszenie: zaproszenie_-_07(15)_1.odt   zaproszenie_-_07(15)_1.pdf  

Wzór umowy: wzór_umowy__07_2015.pdf  

Dostawa sprzętu medycznego

Oznaczenie sprawy:06/2015

Termin składania ofert: 05.05.2015 r. godz. 11:00

Zaproszenie: zaproszenie_-_06(15).odt  

Opis sprzętu: opis_-_sprzęt_medycznego_06_2015.doc  

Dostawa sprzętu medycznego

Oznaczenie sprawy:05/2015

Termin składania ofert: 28.04.2015 r. godz. 11:00

Opis sprzetu:  opis_-_sprzęt_medycznego_05_2015_1.doc  

Zaproszenie: zaproszenie_-_zakup_sprzętu_medycznego_1.odt  

Sprostowanie:  Rotor do ćwiczeń stawu barkowego, a nie do ćwiczeń stawu biodrowego.

Udzielenie pożyczki

Oznaczenie sprawy: 04/2015

Termin składania ofert : 27 marca 2015 r.

Zaproszenie:  zaproszenie___pożyczka_04.odt  

Pytania: pytania_-_pożyczka_04_(2015).odt  

Udzielenie pożyczki

Oznaczenie sprawy: 01/2015

Termin składania ofert: 27 stycznia 2015 r. godz. 11:00

Zaproszenie: zaproszenie___pożyczka.odt  

Pytania:  pytania_1_-_pożyczka_01_(2015).odt   bilans_-_pożyczka.pdf   bilans_2.pdf  

Pytania 2: pytania_2_-_pożyczka_01_(2015).odt  

Kompleksowe opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia aplikacji.

Oznaczenie sprawy: 02/2015

Termin składania ofert: 24.02.2015 r. godz. 11:00

Zaproszenie:

Wzór karty: karta_informacyjna_zadania.xls  

Wzór umowy: umowa_-_dokumentacja_wfoŚigw.odt  

Uwaga!

Uzupełnienie zaproszenia: Lista załączników do Karty Informacyjnej Zadania, które należy dostarczyć w przypadku termomodernizacji. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie oferty.  lista_zal..doc  

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Termin składania ofert: 27.02.2015 r. godz. 11:00

Oznaczenie sprawy:03/2015

Zaproszenie:  zapytanie_ofertowe_2015.docx  

Załączniik Nr 1: załącznik_nr_1_do_zaproszenia.odt  

Załącznik Nr 2:  załącznik_nr_2_do_zaproszenia.odt  

Załącznik Nr 3: załącznik_nr_3_do_zaproszenia.odt  

Wynik: wynik_03_2015.odt  

16/2014

Zaproszenie:  zaproszenie_16_2014.odt  !--32.

KB--> wentylacja_zadanie_i.odt   defibrylator_zadanie_ii.odt   kardimonitor_zadanie_iii.odt  

Zmiana terminu składania ofert: 27.11.2014r., godz.: 12:00, otwarcie 12:30

Pytania:  pytania_16_2014.pdf  

Wynik: wynik_16(14).odt  

 

15/2014

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracowników SP ZOZ w Proszowicach

Termin składania ofert: 31.10.2014r., godz.: 14:00

Zaproszenie:  zaproszenie_15.odt  

Wynik:  wynik_15(14).odt  

14/2014

Udzielenie pożyczki

Termin składania ofert: 29.10.2014r., godz.: 10:00

Zaproszenie:  zaproszenie_14.odt  

Pytania:  pytania_14_2014.pdf  

13/2014

Dostawa druków

Zaproszenie: zaproszenie_13_2014.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  przedmiot_zamowienia_13-2014.ods  

Termin składania ofert : 17.10.2014 r.  godz. 10:00

Wynik:  wynik_13(14).odt  

12/2014

Wykonanie koncepcji architektonicznej

Zaproszenie: zaproszenie_12.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_12_2014.odt  

Wynik:  wynik_12(14).pdf  

11/2014

Pożyczka dla SP ZOZ w Proszowicach

Zaproszenie:  zaproszenie_11.odt  

Wynik:  wynik_11(14).pdf  

10/2014

Wykonanie czyszczenia jednego zbiornika na olej napędowy

Zaproszenie:  zaproszenie_10.odt  

Pytania:  pytania_10_2014.odt  

Wynik:  wynik_10(14).pdf  

09/2014

Dostawa piły oscylacyjnej elektrycznej do cięcia gipsu wraz z ostrzem

Termin składania ofert: 30.07.2014r., godz.:10:00

Zaproszenie:  zaproszenie_09.odt  

Pytania:  pytania_9_2014.pdf  

Wynik:  wynik_09(14).pdf  

08/2014

Dostawa materiałów biurowych

Termin składania ofert: 07.07.2014r.

Zaproszenie: zaproszenie_08_2014.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_przedm_zam_0814.odt  

Wynik:  wynik_08(14).pdf  

07/2014

Wykonanie usługi renowacji łóżek z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SP ZOZ w Proszowicach

Termin składania ofert: 27.06.2014r., godz: 12:00

Zaproszenie: zaproszenie_07_2014.odt  

Wynik: wynik_07(14).pdf