Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

w Proszowicach

 

ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

tel. centrala 123865105 sekretariat 123865102 fax. 123861400

sekretariat@spzoz.proszowice.pl

skrzynka e-PUAP: /spzoz_proszowice/skrytka