Dział Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w organizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

tel. 012 386 52 14

Fax 0123865258

e-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl ; Ogłoszenia o Przetargach

2019

Dostawy 2019

Roboty budowlane 2019

Usługi 2019

Zamówienia poniżej 30 000 euro 2019