Dział Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w organizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

tel. 012 386 52 14

Fax 0123865258

e-mail: dzp.zoz@poczta.fm ; Ogłoszenia o Przetargach

2018

Dostawy 2018

Roboty budowlane 2018

Usługi 2018

Zamówienia poniżej 30 000 euro 2018